" /> Рівняння з модулями. Розв'язок рівнянь.

logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Рівняння з модулями. Розв'язок рівнянь.

Урок 1. Розв'яжемо рівняння:
|х+3|+|х-3|=6
Для розв'язку рівнянь з модулями використаємо геометричну інтерпретацію модуля.
Модуль числа а — це відстань від початку координат (точки 0) до точки з координатою а.

 

Урок 2. Розв'яжемо рівняння двома способами:
|х-2|+х=8

 

Урок 3. Розв'яжемо рівняння:
|х-2|+|х+2|=1

 

Урок 4. Розв'яжемо рівняння:
||х|-2|=3

 

Урок 5. Розв'яжемо рівняння двома способами:
|х|+|х-3|=4

 

Урок 6. Розв'яжемо рівняння:
|х2-3х-4|=-5;
|х|=-1/х2;
|х|=-х2;
|х|=-х2-2;
|х-1|=1-х.

 

Урок 7. Розв'яжемо рівняння:
х2-|х|-2=0

 

Урок 8. Розв'яжемо рівняння:
|2|х+1|-3|=х

 

Наверх