logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Побудова перерізів

Урок 1.
Завдання 1. Знаходження точок перетину прямих і площини
Завдання 2. Знайти точку, в якій пряма перетне площину

 

Урок 2.
Завдання 1. Дано піраміду SABCD. Побудувати лінію перетину площин АSB і CSD.
Завдання 2. Дано піраміду МABCD і точку К, що належить відрізку ВD. Побудуйте лінію перетину площин МСК і МАВ.
Завдання 3. Побудуйте переріз піраміди площиною, що проходить через три задані точки.

 

Урок 3.
Завдання 1.На ребрах АА1 і СС1 куба ABCDA1B1C1D1 позначено відповідно точки Е і F. Побудуйте переріз куба площиною ЕВ1F.
Завдання 2. На ребрах АВ, ВС І СD тетраедра DАВС позначено відповідно точки М, К і N. Побудуйте переріз тетраедра площиною MNK.

 

Урок 4.
Завдання 1. Побудувати переріз куба площиною В1LM.

 

Урок 5
Завдання 1. Знайти переріз куба площиною, яка проходить через точки К, L і M, К належить ребру АА1, М належить В1С1, N- AD.

 

Урок 6.
Завдання 1. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда площиною, що проходить через три задані точки

 

Урок 7.
Завдання 1. Побудуйте переріз піраміди площиною, що проходить через три задані точки.

 

Урок 8.
Завдання 1. Побудувати переріз куба площиною, що проходить через точки Р, N і М

 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх