logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Вектори к.р.2020

Варіант 1.

1.(0,5 бала) Вибрати невірне твердження:

А Б В Г
рівні вектори мають пропорційні координати модуль вектора – довжина відрізка, що зображує вектор рівні вектори мають пропорційні координати одиничний вектор – вектор, довжина якого дорівнює 1

2. (0,5 бала) Знайти скалярний добуток векторів vec{a} і vec{b}, якщо vec{a} (2;-1), vec{b} (4;3)

А Б В Г
5 -5 11 -11

3.(0,5 бала)  Знайти модуль вектора  vec{a}=4 vec{b}, де vec{b} (3;4).

А Б В Г
5 25 20 100

4. ( 0,5 бала) Дано вектори vec{m} (р;4) і vec{n} (20;16). При якому значенні р вектори vec{m} і  vec{n} колінеарні?

А Б В Г
5 -5 8 -8

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між векторами    ( 1-4) і  їх координатами    ( А-Д).

1 Знайти координати вектора vec{AB} , якщо А(3;-4),  В(-1;5). А (9;-27)
2 Дано вектори vec{a}(-3;1) і vec{d} (5;-6). Знайти vec{a} + vec{d} . Б (2;-5)
3 Дано вектори vec{a}(4;-7) і vec{d} (-3;-6). Знайти 3 vec{a}+vec{d} В (-13;13)
4

Дано вектори vec{a} (-3;1) і vec{d} (5;-6). Знайти
vec{a}-2 vec{d}

Г (5;4)
    Д (-4;9)

6.(1бал) За даними векторами vec{a} і vec{b} побудувати вектор vec{c}=1/2vec{a}-3vec{b}.

7.(1 бал) Діагоналі паралелограма АВСD перетинаються в точці О. Виразити вектор vec{BC} через vec{AO}=vec{a} i vec{OB}=vec{b}.

8. ( 2 бали) Знайти косинус кута В трикутника АВС, якщо А(1;-4), В(4;7), С(-2;1). Порівняти цей кут з прямим.

9. ( 2 бали) Довести, що чотирикутник АВСD з вершинами в точках А(-3;-2), В(-2;1), С(2;5), D(1;2) – паралелограм.

10. ( 2 бали) Кут між векторами vec{a} і vec{b} дорівнює 60°, delim{|}vec{a}{|}=delim{|}vec{b}{|}=1. Обчислити (vec{a}-2 vec{b})(vec{a}+vec{b}).

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної роботи скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх