logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Правильні многокутники к.р.2020

Варіант 1.

1.(0,5 бала) Вибрати вірне твердження:

А Б В Г
відношення довжини кола до його діаметра залежить від кола опуклий многокутник називається правильним, якщо в нього всі сторони рівні многокутник називається вписаним у коло, якщо він лежить всередині кола вписане і описане коло правильного многокутника мають один і той самий центр

2.(0,5 бала) Довжина кола дорівнює 6π см. Радіус даного кола

А Б В Г
3π cм 6 см 1,5 см 3 см

3.(0,5 бала)  Як зміниться   площа круга, якщо його радіус збільшиться в 3 рази?

А Б В Г
збільшиться в 3 рази збільшиться в 6 разів зменшиться в 3 рази збільшиться в 9 разів

4. ( 0,5 бала) Знайти площу кільця, розміщеного між двома концентричними колами, радіуси яких дорівнюють 2 см і 5 см.

А Б В Г
3 π см2 7π см2 21 см2 21π см2

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між правильними многокутниками ( 1-4) і радіусами вписаних і описаних кіл ( А-Д).

1 Радіус вписаного в квадрат кола А {a sqrt{3}}/2
2 Радіус описаного навколо правильного трикутника кола Б a/{sqrt{2}}
3 Радіус вписаного в правильний шестикутник кола В a/2
4

Радіус описаного навколо квадрата кола

Г a/{sqrt{3}}
    Д a

6.( 1 бал) Площа сектора становить 9/20 площі круга. Знайти градусну міру центрального кута, який відповідає даному сектору.

7. ( 2 бали) У коло вписано правильний шестикутник з стороною 4см. Знайти сторону квадрата, описаного навколо цього кола.

8.( 2 бали) Сторони трикутника дорівнюють 13см, 14см і 15см. Знайти площу вписаного в цей трикутник круга

9. ( 3 бали) Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 6см, а радіус кола, вписаного в нього, -3 sqrt{2}см. Знайти сторону многокутника і кількість його сторін.

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної роботи скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх