logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Декартові координати на площині к.р.2020

Варіант 1.

1.(0,5 бала) Знайти координати середини відрізка АВ, де  А(-7;6), В(1;-10).

А Б В Г
(-6;-4) (-4;8) (-3;-2) (-8;16)

2. (0,5 бала) Скласти рівняння кола з центром О(7;-5) і радіусом 3

А Б В Г
(х-7)2+(у+5)2=3 (х-7)2+(у+5)2=9 (х+7)2+(у-5)2=9 (х+7)2+(у-5)2=3

3.(0,5 бала)  Записати рівняння прямої, яка проходить через точку (8;-7) і паралельна осі х.

А Б В Г
х=8 7у=0 у=-7 у=7

4. ( 0,5 бала) В якій координатній чверті знаходиться точка М(13;5)?

А Б В Г
І ІІ ІІІ ІV

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між відрізками  ( 1-4) і  їх довжинами  ( А-Д).

1 Знайти відстань від точки А(3;-4) до осі у А 4sqrt {2}
2 А(2;-7), В(6;-3).Знайти довжину відрізка АВ Б 4
3 Знайти відстань від центра кола (х-2)2+(у+3)2=25 до точки (-2;0). В sqrt{17}
4 Знайти відстань від точки А(4;-1) до початку координат Г 3
    Д 5

6.( 1 бал) Знайти координати вершини D паралелограма АВСD, якщо А(-3;-2), В(5;3), С(3;-5).

7.(1 бал) Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку С(2;-3) і кутовий коефіцієнт якої дорівнює -4.

8. ( 2 бали) Скласти рівняння прямої, яка проходить через точки А(1;1) і В(-2;13).

9. ( 2 бали) Знайти площу трикутника, утвореного при перетині прямої х-2у+6=0 з осями координат

10. ( 2 бали) Вершинами трикутника є точки D(1;5), Е(-4;7), F(8;-3). Знайти довжину медіани DA трикутника DEF.

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної роботи скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх