logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

8 клас. Алгебра 2016 н.р. (7)

В даному розділі міститься 7 тематичних робіт з алгебри  для 8 класу. Матеріал розміщено відповідно до вимог  нової програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів .

Кожна тематична робота складається з чотирьох варіантів, рівнозначних за складністю. Кожний варіант складається з частин, що мають завдання певної форми. Перша  частина містить завдання у вигляді тестів, що відповідають початковому  рівню навчальних досягнень. Кожне завдання першої частини оцінюється 0,5 балами. Друга частина містить завдання на встановлення відповідності. У двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами ( ліворуч) і буквами ( праворуч). Необхідно утворити логічні пари.

 Завдання наступної частини  оцінюється 1 балом і відповідає середньому рівневі навчальних досягнень  Остання  частина відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень. Кожне завдання цієї  частини оцінюється 2 балами. 

Виконання даних тематичних робіт дає змогу об’єктивно оцінити знання і вміння учнів з тем, що вивчаються в 8 класі.