logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Усні вправи з математики

Посібник містить матеріали для проведення усної роботи з математики в 7 класі.

Правильно підібрані усні вправи сприяють підвищенню загального рівня математичної освіти і свідомому засвоєнню шкільного курсу. Усні вправи розвивають у учнів вміння швидко виділяти з відомих формул, теорем ті, які слід застосовувати для розв’язання запропонованих завдань, обчислень.

Усні вправи підвищують темп роботи, вимагають відшукання найбільш раціональних способів розв’язання запропонованих завдань.
Усні вправи особливо цінні тоді, коли використовуються як підготовча ступінь при поясненні нового матеріалу, при переході до розв’язання більш важких завдань. Обчислювальна культура є тим запасом знань і вмінь, який потрібний для вивчення не тільки математики, а й інших навчальних дисциплін.

Усні вправи найбільш дієві тоді, коли проводяться систематично.
Система завдань даного посібника охоплює весь програмовий матеріал математики 7 класу. Представлені презентації допомагають проводити усні вправи на уроках геометрії.
Посібник буде корисний учителям і учням для успішного засвоєння матеріалу.

Зміст


1. Передмова…………………………………………………………………4
2. Усні вправи з алгебри …………………………………………..5
3. Усні вправи з геометрії ………………………………………………….36
Додатки……………………………………………………………………….55
Література…………………………………………………………………….56

Усні вправи з алгебри

1. Обчисли усно:

2. Розв’язати рівняння:

3. Спростити вираз:

4. Скласти рівняння за умовою задачі:

5. Знайти значення виразу:

6. Відомо, що a-b=5, с=3. Знайти:

7. Знайти значення виразу, якщо а) х=2,5; б) х= - 8.

8.    а) Відомо,що a-2b=5. Знайти:    б) Відомо, що a-b=4. Знайти:

9. Прочитати вираз:

10. Розв’язати задачу:

11. Подати у вигляді степеня:

12. Виконати множення :

13. Винести за дужки спільний множник (А,Б). Розв’язати рівняння (В)

14. Розкласти многочлен на множники:

15. Виконати множення:

16. Виконати дії:

17. Подати тричлен у вигляді квадрата двочлена:

18. Розкласти на множники:

19. Виконати множення:

20. Розкласти на множники:

21. Знайти: 1) область визначення функції; 2) значення функції, якщо значення аргументу дорівнює а) 1; б) 2.

22. Чи належать точки А(0;2), В(-1;0), С(-1;2) D(0;-1),E(4;-2),F(1;2),K(1;1), М( 0;1) графіку функції?

23. Користуючись графіком, знайдіть:
1) значення функції, якщо значення аргументу -4; -3; -1; 1; 2; 4.
2) значення аргументу, якщо значення функції -2; -1; 1; 2.
3) нулі функції.

24 . За графіком функції знайдіть:
1) значення у, якщо х=-3; х=-2; х=0; х=1; х=3;
2) значення х. якщо у=-2; у=1; у=2;
3) область визначення функції;
4) область значень функції;
5) нулі функції;
6) значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень;
7) значення аргументу, при яких функція набуває від’ємних значень.

25. За графіком функції знайдіть:
1)значення у, якщо х=-3; х=-2; х=0; х=1; х=3;
2) значення х. якщо у=-2; у=1; у=2;
3) область визначення функції;
4) область значень функції;
5) нулі функції;
6) значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень;
7) значення аргументу, при яких функція набуває від’ємних значень.

26. За графіком функції знайдіть:
1)значення у, якщо х=-3; х=-2; х=0; х=1; х=3;
2) значення х. якщо у=-2; у=1; у=2;
3) область визначення функції;
4) область значень функції;
5) нулі функції;
6) значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень;
7) значення аргументу, при яких функція набуває від’ємних значень.

27. За графіком функції знайдіть:
1)значення у, якщо х=-3; х=-2; х=0; х=1; х=3;
2) значення х. якщо у=-2; у=1; у=2;
3) область визначення функції;
4)область значень функції;
5)нулі функції;
6)значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень;
7)значення аргументу, при яких функція набуває від’ємних значень.

28. Користуючись графіком руху туриста, установіть: 1) на якій відстані від дому був турист через 2 год після початку руху; 2) скільки часу турист відпочивав; 3) через скільки годин після початку руху турист був за 12 км від дому; 4) яка швидкість руху туриста до відпочинку; 5) яка швидкість руху туриста після відпочинку.

29. Користуючись графіком руху мотоцикліста, установіть: 1) на якій відстані від дому був турист через годину після руху; 2) скільки мотоцикліст відпочивав перший раз; 3) на якій відстані від місця старту мотоцикліст зупинявся на другий відпочинок; 4) через скільки годин після початку руху турист був за 30 км від дому;5) якою була швидкість мотоцикліста до першого відплочинку.

30. Користуючись графіком руху туриста, установіть: 1) на якій відстані від дому був турист через 6 год після початку руху; 2) скільки часу турист відпочивав; 3) через скільки годин після початку руху турист був за 10 км від дому; 4) яка швидкість руху туриста до відпочинку; 5) яка швидкість руху туриста після першого відпочинку.

31. На рисунку зображено графіки руху велосипедиста ( відрізок ОА) і пішохода ( відрізок ОВ) . У скільки разів шлях, який проїхав велосипедист за 2 год, більший за шлях, пройдений за той самий час пішоходом? Яка швидкість велосипедиста і яка пішохода?

32. Визначити : 1) які з графіків є графіками прямої пропорційності? Чому дорівнює k? 2) які з графіків є графіками функції y=b? Чому дорівнює b?

33. Розв’язати завдання:

34. Розв’язати завдання:

35. Визначити: 1) чи є рівняння з двома змінними лінійним? (А, Б) 2) Чи є пара чисел (2;10) розв’язком рівняння (В)? 3) Виразити змінну у через змінну х.(Г)

36. Знайти перетин прямої 1) з віссю абсцис; 2) з віссю ординат.

37. Точки належать графіку рівняння 3х-у=2. Знайти пропущені координати.

38.Чи є пара чисел 1) (2 ; 3 ) 2) ( 0 ; 1 ) розв’язком системи рівнянь:

39. Чи має система розв’язки і скільки?

Усні вправи з геометрії

1.Основні властивості найпростіших геометричних фігур
2. Відрізок. Вимірювання відрізків
3. Кути
4. Кути
5. Суміжні і вертикальні кути
6. Суміжні і вертикальні кути7. Паралельність прямих
7. Паралельність прямих
8. Паралельність прямих
10. Перпендикулярність прямих
11. Трикутники
12. Трикутники. Рівнобедрений трикутник
13. Ознаки рівності трикутників
14. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника
15. Прямокутний трикутник
16. Прямокутний трикутник
17. Коло
18.Коло

Додатки

1. Суміжні і вертикальні кути. Презентація.
2. Ознаки паралельності прямих. Презентація.
3. Ознаки рівності трикутників. Презентація.
4. Рівнобедрений трикутник. Презентація.
5. Прямокутний трикутник 1. Презентація.
6. Прямокутний трикутник 2. Презентація.
7. Кути трикутника. Презентація.
8. Коло. Презентація.

Література

1.Істер О.С. Алгебра: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.-К.:Освіта,2007.-223с.
2. Істер О.С. Геометрія : Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.-К.:Освіта,2007.-159с.
3. Капіносов А. Посібник для рівневого навчання з геометрії. 7 клас. Частина І. Навчальні завдання.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.-304с.
4. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,Рабінович Ю.М.,Якір М.С. Алгебра. 7 кл.:Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання.-Х.:Гімназія, 2012.-112с.
5. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,Рабінович Ю.М.,Якір М.С. Геометрія. 7 кл.:Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання.-Х.:Гімназія, 2007.-112с.
6. Раухман А.С.,Сень Я.Г. Усні вправи з геометрії для 7-11 класів: Посібник для вчителів.-К.:Рад.шк.,1989.-160с.

 Для перегляду та  скачування  всього матеріалу  скористайтесь  кнопкою  нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх