logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

7 клас. Уроки повторення (15)

Організація повторення в кінці навчального року має велике значення. Повторюються основні моменти вивченого матеріалу, узагальнюються і систематизуються знання. Є можливість ще раз звернути увагу на складні питання і задачі, основні помилки, які допускаються учнями при розв’язуванні певних завдань.

Робота урізноманітнюється, якщо уроки проводяться в нестандартному вигляді, зростає зацікавленість учнів, виникає інтерес до математики.

В матеріалі наведена система уроків систематизації і повторення матеріалу з алгебри в 7 класі. Поряд із стандартними завданнями пропонується велика кількість завдань підвищеної складності, які успішно можна розглядати при проведенні таких уроків. Запропоновані завдання мають декілька рівнів складності, що дозволяє диференціювати роботу на уроках.

Наведений матеріал буде корисний при підготовці до уроків математики.

Цілі вирази. Степінь. Математичний бій.

Урок 1. Цілі вирази. Степінь. Математичний бій.

Мета. Систематизувати знання учнів з даної теми, повторити властивості степеня з натуральним показником, удосконалювати вміння виконувати дії з степенями.

Детальніше ...

Одночлени. Многочлени. Тотожні перетворення виразів

Урок 2. Одночлени. Многочлени. Тотожні перетворення виразів.

Мета. Повторити матеріал даної теми, удосконалювати вміння тотожньо перетворювати вирази. Застосовувати знання для розвязання завдань підвищеної складності.

Детальніше ...

Контрольна робота.

Урок 13. Контрольна робота.

Кожне запропоноване завдання роботи має три рівня складності , оцінених відповідно в балах. Учень вибирає рівень, орієнтуючись на степінь засвоєння матеріалу. Відповідно до набраних балів виставляється оцінка.

Детальніше ...

Подорож по спіралях часу

Урок 14.Подорож по спіралях часу.

Мета. Розвивати в учнів пізнавальні інтереси, уміння використовувати набуті знання в нестандартних умовах, пробуджувати інтерес до історії математики, розвивати спостережливість, уміння логічно мислити.

Детальніше ...

По сторінках цікавої алгебри

Урок 15. По сторінках цікавої алгебри.

Мета. Удосконалювати вміння використовувати набуті знання в нестандартних умовах, розвивати спостережливість, увагу, мислення, ініціативність, самостійність, пробуджувати інтерес до вивчення математики.

Детальніше ...