logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник

Варіант 1

1. (0,5 бала) Відомо, що Δ АВС=Δ КМР. АВ=3см, ВС=4см,АС=5см. Чому дорівнює МР?
а) 3см; б) 4см; в) 5см; г) визначити неможливо.

2. (0,5 бала) Яку з наведених умов прийнято за першу ознаку рівності трикутників?
а) три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника; б) Дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника; в) сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника; г) дві сторони і кут, протилежний одній з цих сторін, одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту, протилежному одній з цих сторін, другого трикутника.

6

3. (0,5 бала) За якою ознакою рівні Δ АВС і Δ МКР?
а) За першою; б) за другою; в) за третьою; г) неможливо визначити.

4. (0,5 бала) Як називається у трикутнику перпендикуляр,  проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону?
а) медіана; б) висота; в) бісектриса; г) вірної відповіді немає.

5. (0,5 бала) Якщо у трикутнику дві сторони рівні, то він називається
а) рівнобедреним; б) рівностороннім; в) прямокутним; г) різностороннім.

6. (0,5 бала) Вибрати невірне твердження.
а) рівні сторони рівнобедреного трикутника називаються основами; б) у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні; в) у рівнобедреному трикутнику медіана, проведена до основи, є його висотою і бісектрисою; г) у рівносторонньому трикутнику всі кути рівні.

57.( 1 бал)  АО=СО, А=С. За якою ознакою рівні трикутники АОВ і  СОD?
а) першою; б) другою; в) третьою; г) трикутники не рівні.

8. ( 1 бал) Сторона рівностороннього трикутника 5см. Знайти його периметр.
а) 20см; б) 15см; в) 25см; г) недостатньо даних.

9 ( 1 бал) ОМ – висота і медіана трикутника АОС. Довести, що відрізки АО і ОС рівні.

10. ( 2 бали) Знайти сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр 36см, а основа на 3см більша від бічної сторони.

11. ( 2 бали) На бісектрисі кута А взята точка В, а на сторонах кута – точки М і К, такі, що АВМ=АВК. Довести, що АМ=АК.

412. ( 2 бали) Дано: КР=MN, PM=KN. Довести, що трикутник PON
К М рівнобедрений.

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх