logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Координатна площина. Графіки

Варіант 1

1. (0,5 бала) Які з точок знаходяться вище осі Ох: А(2;-3), В(-4;-9), С(-1;1),К(2;-8)

а б в г
А і С В і С К і С Інша відповідь

2.( 0,5 бала) В якій координатній чверті знаходиться точка А(-2;3)?

а б в г
І чверть ІІ чверть ІІІ чверть ІV чверть

3. ( 0,5 бала ) Вибрати невірне твердження:

а б в г
дві прямі, які перетинаються, називаються перпендикулярними прямими; дві прямі, які не перетинаються і лежать в одній площині, називаються паралельними прямими горизонтальну координатну пряму х називають віссю абсцис запис а||b означає, що пряма а паралельна прямій b

4. ( 0,5 бала ) Знайти суму абсциси точки А (-3;2) і ординати точки В(1;5)

а б в г
-2 3 2 7

5.(За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між координатами точок ( 1-4) і  їх положенням на координатній площині ( А-Д).

 1  А(5;0) a в І чверті
2

В(0;-3)

б на осі Ох
3 С(1;4) в на осі Оу
4 М(-1;-5) г в ІІ чверті
    д в ІІІ чверті

6.( 1 бал) Накреслити дві перпендикулярні прямі.

7. ( 1 бал) Накреслити чотирикутник, у якого дві сторони паралельні.

8. ( 2 бали ) Позначити на координатній площині точки А(-4;0), В(2;6), С(-4;3), Р(4;-1). Провести прямі АВ і СР. Знайти координати перетину цих прямих.

9. ( 2 бали) В резервуарі 30л води. Щохвилини з неї виливається 5л води.
1) Склади таблицю залежності об’єму води V (у л) , що залишається у резервуарі, від часу t ( у хв):

t, хв  0   1   2   3   4   5   6 
V, л               


2)Побудуй графік залежності об’єму V води від часу t.

10. ( 2 бали) Знайти значення виразу: (1,8*0,4-{2 8/15}{:}{6 1/3}){:}(-0.8)

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи користуйтесь кнопкою нижче

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх