logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Відношення і пропорції. Масштаб

 Варіант 1.

1. (0,5 бала) Який вираз є відношенням?
а) 13+7   б) 13∙7    в) 13:7    г) 13-7

2. (0,5 бала) Які з величин є прямо пропорційними?
а) Швидкість поїзда і час для подолання ним заданої відстані   б) Зріст і вік людини      в) Вартість і кількість товару при одній і тій же ціні    г)Довжина і ширина прямокутника при заданій площі

3. (0,5 бала) У пропорції 25:5=10:2 крайніми членами є числа
а) 25 і 2    б) 5 і 10   в) 25 і 10    г) 5 і 2

4. (0,5 бала) Вибрати невірне твердження
а)  обидва члени відношення можна поділити на їх спільний дільник    б) добуток крайніх членів кожної пропорції дорівнює добутку її середніх членів    в) дві величини обернено пропорційні, якщо при збільшенні однієї величини в декілька разів друга збільшується у стільки ж     г) відношенням двох чисел є частка цих чисел

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між відношеннями величин ( 1-4) і їх значеннями ( А-Д).
1) 60 до 90         А) 6 2/3
2) 3дм до 2дм     Б) 1,5
3) 2/3до 1/10        В) 40
4) 8ц до 2кг         Г) 2/3 
                             Д) 400

6. (1 бал ) Число 90 поділити на дві частини у відношенні 8:10.

7. ( 1 бал ) Знайти невідомий член пропорції 1,3:3,9=х:0,6.

8. ( 2 бали ) Для виготовлення 6 однакових приладів потрібно 21г срібла. Скільки грамів срібла потрібно для виготовлення 8 таких приладів?

9. ( 2 бали ) Розв’язати рівняння {2x-4}/5 - 5/6.

10. ( 2 бали ) Довжина деталі на кресленні , зробленому в масштабі 1:5, дорівнює 7,2 см. Яка довжина цієї деталі на другому кресленні, зробленому в масштабі 1:3?

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх