logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Натуральні числа

Варіант 1

1. (0,5 бала) Запиши цифрами число чотириста сім мільярдів двісті три мільйони десять.
а) 407 203 10
б) 407 000 203 010
в) 407 203 000 010
г) 407 203 010

2. (0,5 бала) Яка цифра записана в розряді тисяч числа 435 690?
а) 6
б) 5
в) 9
г) 3

3. (0,5 бала) Який знак треба поставити замість зірочки: 70999 * 71 000?
а) >
б) <
в) =
г) ≤

4. (0,5 бала) На шкалі між сусідніми числами 30 і 70 є три штрихи. Знайти ціну поділки цієї шкали.
а) 15
б) 30
в) 20
г) 10

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між точками ( 1-4) і їх координатами (А-Д).

34

 1   А   а   11 
2 С  б 14 
3 М в 5
4 К г 9
    д 15

6. ( 1 бал ) Накреслити промінь АВ і пряму МР, так щоб пряма і промінь не перетинались.

7. ( 1 бал) Записати натуральні числа, які більші за 456 і менші за 461.

8. ( 2 бали) Побудуйте ламану АВСD так, щоб ланка АВ=12мм, ланка ВС на 13мм більша від ланки АВ і на 6мм менша від СD. Обчислити довжину ламаної.

9. ( 2 бали) Накреслити відрізок завдовжки 12см. Над одним кінцем відрізка напишіть число 0, над другим 24. Поділіть відрізок штрихами на 6 однакових частин. Розставити на утвореній шкалі числа 8, 12.

10. ( 2 бали) Шестицифрове зменшуване записане цифрами 1,2,3,5,8,9, а п’ятицифровий від’ємник – цифрами 0,2,4,5,7. Розмістити цифри в кожному числі так, щоб їх різниця була найменша. Знайти цю різницю.

Для перегляду та  скачування  іншіх варіантів контрольної  роботи  скористайтесь  кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх