logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Ділення натуральних чисел. Рівняння

Варіант 1

1.    ( 0,5 бала) Виконай ділення  515:5.
а) 13;  б) 18;  в) 103;  г) 21.
2. ( 0,5 бала ) Обчислити: 122.
а) 24;  б) 146;  в) 144;  г) 132.
3. (0,5 бала ) Розв’язати рівняння: х:5=15.
а) 75;  б) 3;  в) 20;  г) інша відповідь.
4. ( 0,5 бала ) Спростити вираз 2х+12+5х.
а) 19х;  б) 17х+2;  в) 7х+12;  г) інша відповідь.
5. ( 0,5 бала) Виконай ділення 147:9.
а) 16;  б) 16 ( ост.3);  б) 17;  г) 15 ( ост.12).
6. ( 0,5 бала) Яке з наведених рівнянь має коренем число 5?
а) 8х-х=16;  б) 32-х=37;  в) 6х-х=30;  г) 40:х=5.

7. ( 1 бал ) Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 6 разів, а дільник – в 3 рази?
а) збільшиться у 2 рази;  б) зменшиться у 2 рази;  в) збільшиться у 18 разів;  г) збільшиться у 3 рази.
8. ( 1 бал ) Чому дорівнює куб різниці чисел 5 і 3?
а) 116;  б) 18;  в) 8;  г) 4.
9. ( 1 бал ) Вася знайшов 24 грибів, а Андрій –х грибів. Разом знайшли 84гриби. Яке з рівнянь відповідає умові задачі?
а) 24-х=84;  б) 24+х=84;  в) х-24=84;  г) 24х=84.

10. ( 2 бали ) Знайти значення виразу 208 896:68+(19 403-9 896)∙204.
11. ( 2 бали ) Розв’язати рівняння а) 23∙(а+76)=2369; б) 19х-3х+5=133.
12. ( 2 бали ) Маса першої деталі в 7 разів більша за масу другої, а маса другої на 90 кг менша за масу першої. Знайти масу кожної деталі.

Варіант 2

1.     0,5 бала) Виконай ділення  624:6.
а) 13;  б) 14;  в) 103;  г) 104.
2. ( 0,5 бала ) Обчислити: 73.
а) 343;  б) 21;  в) 147;  г) 132.
3. (0,5 бала ) Розв’язати рівняння: х:9=81.
а) 729;  б) 90;  в) 9;  г) інша відповідь.
4. ( 0,5 бала ) Спростити вираз 6х+2-2х.
а) 4х+2;  б) 6х;  в) 8х+2;  г) інша відповідь.
5. ( 0,5 бала) Виконай ділення 185:9.
а) 21;  б) 2 ( ост.5);  б) 20;  г) 20 ( ост.5).
6. ( 0,5 бала) Яке з наведених рівнянь має коренем число 6?
а) 7х-2х=15;  б) 42-х=37;  в) 6х-х=30;  г) 40:х=8.

7. ( 1 бал ) Як зміниться добуток, якщо перший множник зменшити у 6 разів, а другий – збільшити у 2 рази?
а) збільшиться у 3 рази;  б) зменшиться у 12 рази;  в) зменшиться в 4 рази;  г) зменшиться у 3 рази.
8. ( 1 бал ) Чому дорівнює  різниця  квадратів чисел 5 і 3?
а) 16;  б) 18;  в) 8;  г) 4.
9. ( 1 бал ) В залі було 324 чоловіки. Після того як до залу зайшло ще кілька чоловік, усіх стало 429. Скільки людей увійшло до залу?
а) 324-х=429;  б) 324+х=429;  в) х-324=429;  г) 324х=429.

10. ( 2 бали ) Знайти значення виразу (6944:32-183)∙(79+47).
11. ( 2 бали ) Розв’язати рівняння а) (х-8)∙12=2448; б) m+6m-5=72.
12. ( 2 бали ) Маса двох вантажів 20кг. Причому маса одного з них в 3 рази менша за масу другого. Знайти масу кожного вантажу.

Варіант 3

1.    ( 0,5 бала) Виконай ділення  749:7.
а) 13;  б) 107;  в) 103;  г) 17.
2. ( 0,5 бала ) Обчислити: 152.
а) 215;  б) 225;  в) 144;  г) 30.
3. (0,5 бала ) Розв’язати рівняння: х:6=36.
а) 6;  б) 3;  в) 216;  г) інша відповідь.
4. ( 0,5 бала ) Спростити вираз х+18+9х.
а) 9х+18;  б) 10х+18;  в) 28х;  г) інша відповідь.
5. ( 0,5 бала) Виконай ділення 399:5.
а) 79;  б) 78 ( ост.9);  б) 80;  г) 79 ( ост.4).
6. ( 0,5 бала) Яке з наведених рівнянь має коренем число 8?
а) 5х-х=16;  б) 8х-х=94;  в) 6х+х=48;  г) 3х+х=32.

7. ( 1 бал ) Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 4 разів, а дільник зменшити  в 2 рази?
а) збільшиться у 2 рази;  б) зменшиться у 8 рази;  в) збільшиться у 8 разів;  г) збільшиться у 2 рази.
8. ( 1 бал ) Чому дорівнює куб різниці чисел 7 і 2?
а) 187;  б) 125;  в) 46;  г) 49.
9. ( 1 бал ) На полиці було 12 книг і на неї поставили ще декілька. Скільки книг поставили на полицю, якщо на ній стало 30 книг. Яке з рівнянь відповідає умові задачі?
а) 12+х=30;  б) 30:х=12;  в) х-12=30;  г) 12х=30.

10. ( 2 бали ) Знайти значення виразу 508∙609 - (223 136 + 18 916):69.
11. ( 2 бали ) Розв’язати рівняння а) 18∙(а+24)=1836; б) 37х-21х+8=200.
12. ( 2 бали ) Мотузку довжиною 60м розрізали на два куски так, що довжина одного з них в 5 разів довша за довжину іншого. Знайти довжину кожного куска.

Варіант 4

1.    ( 0,5 бала) Виконай ділення  832:8.
а) 14;  б) 104;  в) 103;  г) 21.
2. ( 0,5 бала ) Обчислити: 53.
а) 15;  б) 145;  в) 125;  г) 50.
3. (0,5 бала ) Розв’язати рівняння: х:7=35.
а) 5;  б) 13;  в) 245;  г) інша відповідь.
4. ( 0,5 бала ) Спростити вираз 9х+8-х.
а) 9х+8;  б) 17х;  в) 8х+8;  г) 16х.
5. ( 0,5 бала) Виконай ділення 223:8.
а) 27;  б) 27 ( ост.7);  б) 26;  г) 26 ( ост.15).
6. ( 0,5 бала) Яке з наведених рівнянь має коренем число 1?
а) 3х-х=6;  б) 5у-у=4;  в) 4х+х=8;  г) 4х=8.

7. ( 1 бал ) Як зміниться добуток, якщо перший множник збільшити у 2 рази, а другий зменшити у 4 рази?
а) зменшиться у 4 рази;  б) зменшиться у 2 рази;  в) збільшиться у 8 разів;  г) зменшиться у 8 разів.
8. ( 1 бал ) Чому дорівнює різниця  квадратів чисел 9 і 4?
а) 10;  б) 65;  в) 50;  г) 5.
9. ( 1 бал ) Коли з ящика забрали 18 яблук , то в ньому залишилось 10кг. Яке з рівнянь відповідає умові задачі?
а) 18-х=10;  б) 10+х=18;  в) х-18=10;  г) х:18=10.

10. ( 2 бали ) Знайти значення виразу (16 386 -396): 78+402∙306.
11. ( 2 бали ) Розв’язати рівняння а) 8∙(а+36)=1288; б) 2n+7n-12=69.
12. ( 2 бали )В першому ящику було в 4 рази більше цвяхів, ніж в другому. Скільки кілограмів в кожному ящику, якщо в другому було на 54 кг менше, ніж в першому.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх