logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Самостійна робота 9. Прямокутник. Квадрат

Варіант 1.

1. (0,5 бала) Вибрати вірне твердження

а б в г
Квадрат – це прямокутник Якщо фігури мають рівні площі, то вони рівні  1га=1000а  Площа фігури дорівнює різниці площ її частин

2. (0,5 бала) Сторони прямокутника 2 і 7см. Його периметр

а б в г
9см  14см 18см  21см

3. (0,5 бали) ∆АВС=∆МРК, АВ=3см, ВС=4см, АС=5см. Чому дорівнює сторона РК

а б в г
3см  4см 5см неможливо визначити

4. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між величинами площ ( 1-3) і їх відповідними значеннями (А-Г). 

1 3 км2 a 3 000 000 м2
 2  3 а  б  300 000м2
3 3 га в 30 000м2
    г 300м2

5. ( 1 бал) Довжина сторони квадрата а см. Чому дорівнює периметр цього квадрата?

6. ( 1 бал) Периметр квадрата 44см. Знайти його площу.

7. ( 2 бали ) Одна із сторін прямокутника 7см, що на 2см довше другої сторони. Знайти периметр прямокутника і площу самого великого квадрата, якого можна вирізати з цього прямокутника.

8. ( 2 бали) ) Площа прямокутника 76а, ширина 40м. Знайти його довжину.

9 .( 3 бали) З пластини прямокутної форми вирізали прямокутник.  Знайти периметр і площу отриманої фігури. Скільки г фарби потрібно для фарбування фігури, якщо на 1м2 потрібно 18г фарби? 

 Screenshot_4.png

 Для перегляду та  скачування  іншіх варіантів самостійної роботи  скористайтесь  кнопкою нижче.

Наверх