logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Самостійна робота 3. Множення натуральних чисел

Варіант 1.

1. (0,5 бала) Записати вираз: добуток чисел 408 і 45.

а б в г
 408-45   408+45   408*45   408:45 

2. (0,5 бала) Обчислити значення виразу 86а, якщо а=17

а б в г
 823   1372   13702   1462 

3. (0,5 бала) Виконати дію: 315∙24

а б в г
 756   7056  7560   376 

4. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між виразами ( 1-4) і результатами їх спрощення (А-Д).

1 15х∙2у a 30+х
 2   18х+12х   б   30ху 
3 5( 6+х) в 30х
4   г 30+5х

5. ( 1 бал) Швидкість поїзда 85км/год. Яку відстань він пройде за t год? Знайти значення виразу, якщо t=12

6. ( 2 бали ) Знайти значення виразу: 41 459-59∙702

7. ( 2 бали) Спростити вираз і знайти його значення для даного значення змінної: 10+2х+5х, якщо х=21

8. ( 2 бали) 1 січня лічильник води показував 106м3 води, а 1 лютого 124м3. Скільки потрібно заплатити за воду, якщо ціна 1м3 води 14грн 17коп. Відповідь дати в гривнях.

9 .( 2 бали) В кінотеатрі два зали. В великому 26 рядів по 23 місця , в малому 18 рядів по 22 місця. Скільки всього місць в кінотеатрі?

 Для перегляду та  скачування  іншіх варіантів самостійної роботи  скористайтесь  кнопкою нижче.

Наверх