logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Тіла обертання

Варіант 1

1. (0,5 бала) Вибрати невірне твердження
а) основи циліндра рівні
б) площина, паралельна площині основи конуса, перетинає конус по кругу
в) сфера є поверхнею кулі
г) при обертанні прямокутника навколо сторони, як осі утворюється циліндр
д) переріз циліндра площиною, паралельною його основам, - прямокутник.

2. ( 0,5 бала ) Переріз кулі площиною є
а) круг б) півкруг в) коло г) сфера д) прямокутник

3. (0,5 бала ) Якщо АВ і СК – твірні циліндра, то вони
а) мимобіжні б) перпендикулярні в) паралельні г0 перетинаються д) інша відповідь

4. ( 0,5 бала ) Конус – це тіло, утворене в результаті обертання
а) Прямокутного трикутника навколо одного з катетів як осі
б) Прямокутного трикутника навколо гіпотенузи як осі
в) Прямокутника навколо однієї з його сторін як осі
г) Трикутника навколо однієї з сторін як осі.
д) Прямокутного трикутника навколо одного з катетів як осі

525. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між елементами циліндра ( 1-4) і їх назвами ( А-Д).
1) ОМ                А) хорда
2) О1О               Б) Відрізок, що з’єднує центр верхньої основи циліндра з точкою основи
3) O1К               В) вісь
4) АВ                 Г) твірна
                      Д) радіус

6 ( 1 бал ) Радіус основи циліндра 6 см, висота -5см.Знайти діагональ осьового перерізу циліндра.

7. ( 2 бали ) Площа перерізу кулі дорівнює 64πсм2. Цей переріз віддалений від центра кулі на 6см. Знайти радіус кулі.

8. ( 2 бали ) У циліндрі на відстані 8см від його осі і паралельно до неї проведено переріз, діагональ якого дорівнює 13см. Обчислити радіус основи циліндра, якщо його висота дорівнює 5см.

9. ( 3 бали ) Через вершину конуса проведено площину під кутом α до площини основи. Ця площина перетинає основу конуса по хорді, яку видно з центра його основи під кутом β. Радіус основи конуса R. Знайти площу перерізу.

 Для перегляду та  скачування  іншіх варіантів контрольної  роботи  користуйтесь  кнопкою  нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх