logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Повторення

 Варіант 1

1. ( 0,5 бала ) Розв’язати нерівність 32x>9 .
а) (1;+∞)        б) (-∞; 1)      в) (-1; + ∞)    г) (-∞;-1)      д) (2; + ∞)

2. ( 0,5 бала ) Розв’язати рівняння log2x=-3.
а) 9     б) - 1/8      в)  1/8      г)  1/9       д) -8

3. ( 0,5 бала ) Обчислити площу бічної поверхні прямої призми, основа якої ромб зі стороною 6см, а висота дорівнює 12см.
а) 432см2     б) 72см2     в) 210 см2     г) 288см2      д) 144см2

4. ( 0,5 бала ) Яка ймовірність того, що навмання вибране двоцифрове число буде кратне числу 11?
а) 1/11      б) 1/12         в) 1/10       г) 1/19         д) 1/9

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між виразами ( 1-4) і відповідними значеннями цих виразів( А-Д).
1) log216                                                                              А) 9
2) Значення похідної функції f(x)=x2-5x в точці  x0=2         Б) 25
3) Обчислити інтеграл  int{1}{2}{2xdxy}                            В) 4
4) 25^{log_5 3}                                                          Г) -1
                                                                                              Д) 3

6. ( 1 бал) При яких значеннях a вектори vec{a} (2;-3;2a) і vec{b} (-5;2;-1)перпендикулярні?

7. ( 2 бали ) Знайти точку максимуму функції f(x)=1/3 x^3 - x^2.

8. ( 2 бали) Обчисліть площу фігури, обмеженої параболою y=4-x2 і прямою y=2-x

9. ( 3 бали ) У циліндрі паралельно його осі проведено площину, що перетинає нижню основу циліндра по хорді, яку видно з центра цієї основи під кутом α. Діагональ утвореного перерізу нахилена до площини основи під кутом β. Знайти площу бічної поверхні циліндра, якщо площа його основи дорівнює S.

Для перегляду та  скачування  іншіх варіантів контрольної  роботи  користуйтесь кнопкою  нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх