logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Похідна

Варіант 1.

1. (0,5 бала) Знайти похідну функції f(x)=2/{x^2}.
а) 2/{3x^2}    б) 6x^2     в)   6/{x^2}     г) - 6/{x^2}    д) 6/{x^4} 

2. ( 0,5 бала) Знайти похідну функції: f(x)= sin x+cos x
а) sin x+cos x    б) cos x- sin x    в) sin x - cos x    г) - cos x- sin x  д) sin x cos x

3. ( 0,5 бала) Знайти значення похідної функції y= x + sqrt{x}в точці х0=4.
а) 1,25    б) 1,5    в) 4,25    г) 4,5    д) 3

4. ( 0,5 бала ) Знайти кут, який утворює з додатним напрямом осі Ох дотична до графіка функції y= 1/5 x^5 у точці х0=-1.
а) 30º    б) 45º    в) 150º    г) 120º    д) 135º

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між функціями ( 1-4) і їх похідними ( А-Д).
1) y= sin 3x          А) 3 cos x
2) y= x sin 3         Б) 3 sin2x
3) y= sinx           В) 3 sin2x cos x
4)y= sin x 3             Г) sin 3
                       Д)3x2 cos x3

6. ( 1 бал ) Точка рухається за законом S (t)= 2t2- 3 t+1( час t вимірюється в секундах, переміщення S- у метрах). Через який час від початку руху ця точка зупиниться?

7. ( 2 бали ) Знайти похідну функції f(x)= {x^2 + 1}/x в точці х0=3.

8. ( 2 бали ) Скласти рівняння дотичної до графіка функції f(x)=x2-3x в точці х0=2.

9. (3 бали ) Знайти в якій точці графіка функції  f(x)= sqrt{2x-1} дотична нахилена до осі абсцис під кутом alpha = pi/4.

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи користуйтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх