logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Об'єми і площі поверхонь геометричних тіл

Варіант 1

1. ( 0,5 бала ) Вибрати вірне твердження
а) Об’єм конуса V=1/3 pi R^2 H
б) Об’єм піраміди V=S_osn H
в) Об’єм циліндра V=4/3 pi R^2 H
г)Об’єм піраміди V=1/6 S_osn H 
д) Об’єм кулі V= R^3

2. ( 0,5 бала ) Обчислити площу бічної поверхні конуса, радіус основи якого дорівнює 3см, твірна 4см.
а) 36πсм2     б) 48πсм2      в) 12πсм2      г) 32πсм2       д) 18πсм2

3. ( 0,5 бала ) Осьовим перерізом циліндра є квадрат із стороною 8см. Обчислити бічну поверхню циліндра.
а) 32 sqrt{2} pi cm^2      б) 32πсм2      в) 32 sqrt{2} cm^2   г) 32 см2     д) Інша відповідь

4. (0,5 бала) Радіус однієї кулі у 3 рази більший за радіус другої кулі. Об’єм кулі більшого радіуса 81см3. Знайти об’єм кулі меншого радіуса.
а) 3см3       б) 9см3      в) 27см3        г) 24см3       д) 36см3

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між об’ємами фігур ( 1-4) і відповідними їм числовими значеннями ( А-Д).
1) Об’єм піраміди з площею основи 6см2 і висотою 12см                  А) 36 см3
2) Об’єм куба з ребром 3см                                                                Б) 27 см3
3) Об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3см, 4см, 6см        В) 24см3
4) Об’єм призми з площею основи 12см2 і висотою 3см                    Г) 72 см3
                                                                                                       Д) 12 см3

6. ( 1 бал ). Основа прямого паралелепіпеда – паралелограм, сторони якого дорівнюють 3см і 4 sqrt{2} см, а кут між ними – 45º. Висота паралелепіпеда дорівнює 6см. Знайти об’єм паралелепіпеда.

7. ( 2 бали ) Довжина лінії перетину сфери і площини, яка віддалена від її центра на 12см, дорівнює 10πсм. Знайти площу сфери

8. ( 2 бали )У циліндрі на відстані 4см від його осі паралельно їй проведено переріз, діагональ якого дорівнює 6 sqrt{2}  . Обчислити об’єм циліндра, якщо його радіус дорівнює 5см.

9. ( 3 бали ) У прямокутному паралелепіпеді діагональ d нахилена до площини основи під кутом β. Кут між двома діагоналями основи дорівнює α. Знайти об’єм паралелепіпеда.

Для перегляду та   скачування   іншіх варіантів контрольної  роботи   користуйтесь   кнопкою   нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх