logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

11 клас. Контрольні роботи

Пропонований матеріал містить 7 тематичних робіт з алгебри і  5 тематичних робіт з геометрії для 11 класу. Матеріал розміщено відповідно до вимог програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  академічного  рівня.
Кожна тематична робота складається з чотирьох варіантів, рівнозначних за складністю. Кожний варіант складається з частин, що мають завдання певної форми. Перша  частина містить завдання у вигляді тестів, що відповідають початковому  рівню навчальних досягнень. Кожне завдання першої частини оцінюється 0,5 балами. Друга частина містить завдання на встановлення відповідності. У двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами ( ліворуч) і буквами ( праворуч). Необхідно утворити логічні пари. Завдання наступної частини  оцінюється 1 балом і відповідає середньому рівневі навчальних досягнень  Остання  частина відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень. Кожне завдання цієї  частини оцінюється 2 чи 3 балами.
Виконання даних тематичних робіт дає змогу об’єктивно оцінити знання і вміння учнів з тем, що вивчаються в 11 класі.