logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Об'єм піраміди, конуса і кулі. Площі поверхонь тіл обертання

Варіант 1

1. (0,5 бала) Вибрати вірне твердження

а б в г д
Об’єм конуса V=4/3 pi R^2 H Об’єм піраміди V=S_OCH H Об’єм циліндра V=pi R^2 H Об’єм піраміди V=1/6 S_OCH H Об’єм кулі V=1/3 pi R^2 H

2.( 0,5 бала) Обчислити площу бічної поверхні конуса, радіус основи якого дорівнює 5см, твірна 7см.

а б в г д
36π см2 70π см2 12π см2 35π см2 18π см2

3. ( 0,5 бала ) Осьовим перерізом циліндра є квадрат із стороною 6см. Обчислити бічну поверхню циліндра.

а б в г д
36π см2 18π см2 32sqrt{2} см2 36 см2 Інша відповідь

4. ( 0,5 бала ) Радіус однієї кулі у 2 рази менший за радіус другої кулі. Об’єм кулі більшого радіуса 64см3. Знайти об’єм кулі меншого радіуса.

а б в г д

32 см3

6 см3

16 см3 24см3

8 см3

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між об’ємами фігур ( 1-4) і відповідними їм числовими значеннями ( А-Д).

 1  Об’єм піраміди з площею основи 5см2  і висотою 18см a 75см3
2 Об’єм піраміди , основою якої є ромб з діагоналями 10см і 9см і висотою піраміди 5см б 25πсм3
3 Об’єм конуса з діаметром 10см і висотою 3см в 24см3
4 Об’єм кулі з радіусом 3см г 30см3
    д 36πсм3

6. ( 1 бал ). Довжина лінії перетину сфери і площини, яка віддалена від її центра на 12см, дорівнює 32π см. Знайти площу сфери

7. ( 2 бали ) Основою піраміди є прямокутник зі стороною a . Кут між цією стороною і діагоналлю прямокутника дорівнює α. Знайти об’єм піраміди, якщо кожне її бічне ребро нахилене до площини основи під кутом β.

8. ( 2 бали )Радіус основи дорівнює R, а його осьовий переріз – прямокутний трикутник. Знайти об’єм конуса.

9. ( 3бали ) Висота правильної трикутної піраміди дорівнює h, а двогранний кут при ребрі основи -α. Знайти об’єм кулі, вписаної у цю піраміду.

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи користуйтесь кнопкою нижче

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх