logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Повторення

Варіант 1

1. (0,5 бала) Скоротити дріб {sqrt{x} -9}/{root{4}{x}-3}

а б в г д
sqrt{x}-3 sqrt{x}+3 root{4}{x}-3 root{4}{x}+3 sqrt{x}-9

2.( 0,5 бала) Знайти похідну функції f(x)=sin 2+e2.

а б в г д
f’(x)=cos 2+2e f’(x)=e2  f’(x)=1 f’(x)=0
f’(x)=sin 2+2e

3. ( 0,5 бала ) Яка з наведених функцій зростає на проміжку (0;+∞)  ?

а б в г д
y=log0.5x y=7/x y=-7x2 y=- 7/x y=-3x

4. ( 0,5 бала ) Яка ймовірність того, що навмання вибране двоцифрове число буде кратне числу 11?

а б в г д
1/11 1/12 1/10 1/19 1/9

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між інтегралами ( 1-4) та їх значеннями ( А-Д).

 1  log216 a 9
2 Значення похідної функції f(x)=x2-5x в точці x0=2 б 25
3 Обчислити інтеграл int {1}{2}{2xdx y} в 4
4 25log53 г -1
    д 3

6.( 1 бал) Точка рухається за законом S(t)=2.5t2-15t ( час вимірюється в секундах, переміщення S – у метрах).Через який час від початку руху ця точка зупиниться?

7. ( 1 бал ) Спростити вираз tg beta+{cos beta}/{1+sin beta}

8. ( 2 бали) Розв’язати рівняння log3(3x-8)=2-x

9. ( 2 бали) Розв’язати нерівність (2^{x-1}-1)sqrt{x^2 +2x-8}>=0

10. ( 2 бали) При яких значеннях параметра a функція f(x)=x3+ax2-2ax+3 зростає на всій числовій прямій?

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи користуйтесь кнопкою нижче

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх