logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Показникова функція

Варіант 1

Варіант 1.
1. (0,5 бала ) Упорядкуйте числа за зростанням а=(0,3)3; b=(0,3)0,2; с=(0,3)8
а) a<b<c
б) b<a<c
в) a<c<b
г) b<c<a
д) c<a<b

2. ( 0,5 бала ) Серед ескізів графіків оберіть той, який відповідає функції у=5х

 a б в г д
1 2 3 4 5

3. ( 0,5 бала ) Знайти похідну функції y=4e^x + 5x .
а) 4ex
б) 4e+5
в) 20ex
г) - 4ex
д) 4ex+5x

4. ( 0,5 бала ) Розв’язати нерівність 4^x >= 1/2 .
а) [- 0.5; + ∞)
б) [ 0.5; + ∞)
в) (-∞; - 0.5]
г)  (-∞; 0.5]
д) інша відповідь

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установіть відповідність між функціями, заданими формулами ( 1-4), та їхніми властивостями ( А-Д).

 1   y=sinx   a  областю значень є y є[-2;+∞)
2 у=6  б непарна функція 
3


y=(2/3)^x

в функція зростає на інтервалі (-∞;+∞)
4 y=4x-2 г функція спадає на інтервалі (-∞;+∞)
  д періодична функція, що не має найменшого додатного періоду.

6. ( 1 бал) Знайти значення похідної функції f(x)=e^{-2x}cos x у точці х0=0.

7. ( 2 бали ) Розв’язати рівняння: 316x+2•81x=536x

8. ( 2 бали ) Розв’яжіть нерівність: 3^{2x^2 -x+2} - 5^{2x^2 - x-1}>5^{2x^2 -x+1} +3^{2x^2 -x-1} .

9. ( 3 бали) При яких значеннях параметра рівняння 4x -(a+3)•2x+4a-4=0 має тільки один дійсний корінь?

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи користуйтесь кнопкою нижче

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх