logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Тригонометричні перетворення

Варіант 1


Варіант 1.
1. ( 0,5 бала ) Спростити вираз 3 tg a cos a.
а) sin a
б) cos a
в) 1/{cos a}
г) 1/{sin a}
д) 1

2. ( 0,5 бала ) Обчислити sin a, якщо cos a=-{3/5} і pi<a<{3pi}/2 .
а) - 1/2
б) 1/2
в) - 4/5
г) 4/5
д) 3/5

3. ( 0,5 бала) Перетворити в добуток cos 40^0 + cos 10^0.
а) 2 sin 25^0 cos 15^0
б) 2 cos 40^0 cos 10^0
в) 2 cos 25^0 sin 15^0
г) 2 sin 25^0 sin 15^0
д) 2cos 25^0 cos 15^0

4. (0,5 бала ) Обчислити: cos (pi/2+pi/3).
а) 1
б) - 1/2
в) 1/2
г) - sqrt{3}/2
д) sqrt{3}/2

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між виразами ( 1-4) і їх значеннями ( А-Д).
1) cos 13^0 cos32^0 - sin 13^0sin32^0  a) sqrt{3}/2
2)cos^2 15^0 - sin^2 15^0                              б) 0
3) cos^2 atg^2a + sin^2actg^2a            в) -1
4) sina+sinb, якщо a-b=180^0     г) 1
                                                                   д) sqrt{2}/2

6. ( 1 бал ) Спростити вираз: {sin 2a}/{2sina} .


7. ( 1 бал) Спростити вираз: {sin^2a-1}/{cos^2a-1}+tg a ctg a.


8. ( 2 бали ) Дано: cosa=0.8; {3pi}/2 <a<2pi. Обчислити cos(pi/3-a).


9. ( 2 бали ) Спростити і обчислити: (1/{sin a}-{1/{sin 3a}})(sin a+sin 5a)-2 , якщо a=15º.

10. ( 2 бали) Відомо, що sin a +cos a=a . Обчисліть sin^3 a+cos^3 a

Для перегляду та  скачування  іншіх варіантів контрольної  роботи скористайтесь  кнопкою  нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх