logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Похідна

Варіант 1

1. (0,5 бала) Знайти похідну функції f(x)=2/x^3 .
а) 2/{3x^2}
б) 6x^2
в) 6/x^2
г) - 6/x^4
д) 6/x^4
2. ( 0,5 бала) Знайти похідну функції: f(x)=sin x+cos x
а) sin x+cos x
б) cos x-sin x
в) sin x-cos x
г) -cos x- sin x
д) sin x cos x
3. ( 0,5 бала) Знайти значення похідної функції y=x+sqrt{x} в точці х0=4.
а) 1.25
б) 1.5
в) 4.25
г) 4.5
д) 3

4. ( 0,5 бала ) Знайти кут, який утворює з додатним напрямом осі Ох дотична до графіка функції y=1/5 x^5 у точці х0=-1.
а) 30º
б) 45º
в) 150º
г) 120º
д) 135º

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між функціями ( 1-4) і їх похідними ( А-Д).

1) y=3sin x а) 3 cos x
2) y=x sin 3 б) 3 sin^2 x
3) y=sin^3 x в) 3 sin^2 x cos x
4) y=sin x^3 г) sin 3
    д) 3x^2 cos x^3

6.( 1 бал ) Точка рухається за законом S(t)=2t^2-3t+1 ( час t вимірюється в секундах, переміщення S- у метрах). Через який час від початку руху ця точка зупиниться?
7.( 1 бал ) Знайти похідну функції f(x)={x^2+1}/{x} в точці х0=3.
8.( 2 бали ) Обчислити площу трикутника, утвореного осями координат і дотичною до графіка функції f(x)={x^2+2}/{x-1} в точці з абсцисою х0=2.
9.( 2 бали ) Знайти похідну функції f(x)=(3x-1)sqrt{2x-2} в точці х0=3.
10.( 2 бали ) Знайти в якій точці графіка функції f(x)=sqrt{2x-1} дотична нахилена до осі абсцис під кутом a=pi/4.

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх