logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Вступ до стереометрії

 Варіант 1

1. ( 0,5 бала ) Скільки різних площин можна провести через три точки, що не лежать на одній прямій?
а) одну
б) дві
в) неможливо провести
г) три
д) безліч

2. ( 0,5 бала ) Вибрати невірне твердження.
а) Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку.
б) Через пряму і точку можна провести площину і тільки одну.
в) Якщо дві точки прямої належать площині, то вся пряма належить цій площині.
г) Через дві прямі, що перетинаються можна провести площину, і тільки одну.
д) Через дві точки простору можна провести одну пряму .

3. ( 0,5 бала ) Дано чотирикутник АВСD і точку К, що не лежить у його площині. Знайти пряму перетину площин (КАВ) і (КАС)
а) АВ
б) КС
в) AD
г) КА
д) АС

4. ( 0,5 бала ) Пряма лежить у площині α. Скільки точок прямої належить площині α?
а) одна
б) дві
в) три
г) безліч
д) жодної

kyb 1

5 . (За кожну відповідність 0,5 бала) На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1 Установити відповідність між точками перетину прямих і площин ( 1-4) та прямими ( А-Д), на яких вони містяться.

1)   Точка перетину прямої МК з площиною (АВС) а)   А ВС      
2) Точка перетину прямої МК з площиною 1 В1 С1)    б) АD
3) Точка перетину прямої С1К з площиною 
(АВС)
в) АВ 
4) Точка перетину прямої D1М з площиною 
(А В С)
г)
    д) А1В1

6. ( 1 бал ) Дано три точки А, В, С. Скільки площин можна провести через них, якщо АВ=4см, ВС=3см, АС=7см.

7. ( 2 бали ) Площини α і β перетинаються по прямій n. Пряма a лежить у площині α, а пряма b – у площині β. Прямі а і b перетинаються у точці К. Довести, що точка К належить прямій n.

kyb 18. ( 2 бали ) На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1 Побудувати лінію перетину площин МКС і (А1 В1 С1)

9. ( 3 бали ) Дано куб АВСDА1В1С1D1. Побудувати переріз куба площиною, яка проходить через точки А, В, С1. Знайти периметр і площу перерізу, якщо ребро куба дорівнює 4 см.


Для перегляду та 
 
скачування   іншіх варіантів контрольної  роботи  скористайтесь   кнопкою   нижче. 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх