logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Підсумкова робота

Варіант 1

1. ( 0,5 бала ) Вибрати вірне твердження.
а) Через пряму і точку можна провести площину, і тільки одну
б) Ортогональною проекцією трапеції на площину може бути прямокутник
в) Кут між мимобіжними прямими це кут між прямими, які перетинаються і паралельні даним мимобіжним прямим
г) Кут між паралельними прямою і площиною дорівнює 180º
д) Через точку поза площиною можна провести безліч площин паралельних даній площині

2. ( 0,5 бала ) Площини α і β паралельні. Пряма а перетинає площину α. Як розміщена ця пряма відносно площини β?
а) Паралельна площині
б) Лежить у площині
в) Перетинає площину
г) Залежить від розміщення прямої
д) Неможливо визначити

3. ( 0,5 бала ) Знайти відстань від точки А(2;3;6) до осі Оz.
а) 5
б) 6
в) 7
г) sqrt{13}
д) 3sqrt{5}

4. ( 0,5 бала ) До площини квадрата АВСD проведено перпендикуляр DМ. Сторона квадрата дорівнює 5см. Знайти довжину проекції похилої МВ.
а) 5 sqrt{2} см
б) 5 см
в) 3 см
г) 4 см
д) 5 sqrt{3} см

kyb 25. (За кожну відповідність 0,5 бала) На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1 , ребро якого дорівнює 5см. Установити відповідність між кутами ( 1-4) і їх градусними мірами ( А-Д).

1) Кут між прямими АВ1 і АD1 а)
2)   Кут нахилу прямої АВ1 до площини АВС. б) arct sqrt{2}/2   
3) Кут між площинами АВСD і BВ1C1C. в)      45º
4) Кут між прямими ВВ1 і DD1. г)  60º
    д)  90º

6. ( 1 бал ) Дано vec{a}(0;1;1) і vec{b}(4;2;0) . Знайти {delim {|}{2 vec{a}+vec{b}}{|}} 

7. ( 2 бали ) Дано трикутник АВС. Площина α, паралельна прямій АВ, перетинає сторону АС в точці К, а сторону ВС – у точці М. Знайдіть АВ, якщо КС=12см, АС=18см, КМ=36см.

8. ( 2 бали ) Знайти на осі Оу точки, які віддалені від точки А(-6;4;8) на відстань 6.

9. ( 3 бали) З точки до площини трикутника, сторони якого дорівнюють 13см, 14см і 15см, проведено перпендикуляр довжиною 16см. Основою цього перпендикуляра є вершина кута, що лежить проти сторони завдовжки 14см. Обчислити відстань від даної точки до цієї сторони.


Для перегляду та 
скачування іншіх варіантів контрольної  роботи скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх