" /> Паралельність площин. Властивості паралельного проектування

logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Паралельність площин. Властивості паралельного проектуванняВаріант 1

1. ( 0,5 бала ) Скільки площин, паралельних площині α, можна провести через деяку точку А?
а) жодної
б) дві
в) безліч
г) одну
д) одну або жодної

2. ( 0,5 бала ) Вибрати вірне твердження.
а) Якщо в одній з площин є пряма, яка паралельна прямій, що належить іншій площині, то площини паралельні.
б) Паралельні відрізки фігури зображуються на площині малюнка паралельними прямими
в) Паралельною проекцією трапеції є паралелограм.
г) При паралельному проектування зберігаються кути.
д)Відрізки паралельних прямих, які містяться між двома паралельними площинами, рівні.

3. ( 0,5 бала ) Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?
а) паралелограм
б) ромб
в) прямокутник
г) трапеція
д) відрізок

294. ( 0,5 бала ) Користуючись зображенням куба АВСDA1B1C1D1 вказати пару паралельних площин.
а) АВС і А1ВВ1
б) АВС і B1C1D1
в) АВС і DСС1
г) АА1D1 і DСС1
д) A1B1C1 і АА1В1

5. (За кожну відповідність 1 бал) Установити відповідність між відрізками
( 1-4) і їх довжинами ( А-Д).

1) А1В1 – проекція відрізка АВ. АВ=10см. Точка С належить відрізку АВ. АС=5см. Якщо А1В1=6см, то А1С1 дорівнює а) 10 см    
2) Відрізок прямої АВ розділений точкою С так, що АС:СВ=2:3. А1, В1, С1 – проекції точок А, В, С на площину α. Знайти А1С1, якщо А1В1=25см. б) 3 см
3) Дано паралельні площини α і β. Точки А і В лежать у площині α, а точки С і D – у площині β. Відрізки АС і ВD перетинаються у точці О. Знайти АО, якщо АВ=6см, DC=4см, ОС=12см. в) 5 см
4) Площини α і β паралельні, точки А і В лежать у площині α, точки М і Р – у площині β. АМ||ВР. АМ=5см.Тоді довжина відрізка ВР г) 15 см
    д) 18см    

6. (1 бал ) Дано зображення ромба АВСD. Точка К належить стороні ВС. Побудувати зображення перпендикуляра, проведеного з точки К до прямої АС.

7. ( 2 бали ) Довести, що паралельні площини перетинаються січною площиною по паралельних прямих.

8. ( 2 бали ) Дві площини паралельні між собою. Із точки К, що не лежить у цих площинах або між ними, проведено дві прямі, які перетинають ці площини відповідно у точках А1 і А2 та В1 і В2. КА1=3см, В1В2=12см, А1А2=КВ1. Знайти КА2.

9. ( 3 бали) У кубі АВСDA1B1C1D1 проведено переріз через середини ребер А1В1, А1D1 і вершину А. Побудувати переріз через середину D1C1 паралельно даному перерізу і знайти його площу, якщо ребро куба 4см.

Для перегляду та скачування іншіх варіантів контрольної  роботи скористайтесь кнопкою нижче.Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх

Останні оновлення

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Математика. 10 клас

серпня 21, 2014

Геометрія 9 клас

серпня 21, 2014

Алгебра 9 клас

серпня 21, 2014

Геометрія 8 клас

серпня 21, 2014

Алгебра 8 клас

серпня 21, 2014

Математика 5 клас

серпня 21, 2014