logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Систематизація і узагальнення фактів і методів планіметрії (контрольна робота 2)

 Варіант 1

1.(0,5 бала) Знайти координати середини відрізка АВ, де А(-3;0), В(1;-8).
а) (-3;7)
б) (-1;-4)
в) (-2;-2)
г) (-6;14)

2.(0,5 бала) Знайти скалярний добуток векторів vec{a} і vec{b}, якщо vec{a} (-1;3) і vec{b} (0;5).
а) 11
б) -15
в) 15
г) 0

3.(0,5 бала) Діагоналі паралелограма АВСD перетинаються в точці О. Виразити вектор vec{BC} через vec{AO}=vec{a} і vec{OB}=vec{b} .
а) vec{a}+vec{b}
б) vec{b}-vec{a}
в) vec{a}-vec{b}
г) вірної відповіді немає.

4. ( 0,5 бала) Знайти відстань від центра кола (x-2)2+(y+3)2=25 до точки (-2;0).
а) 25
б) sqrt{5}
в) 5
г) 7

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між рівнянням кола (x-3)^2+(y+1)^2=3 ( 1-4) і рівнянням його образу при геометричному перетворенні
( А-Д).

1)   паралельне перенесення, задане формулами x prime =x-1, y prime =y+1 а)   (х+3)2+(у+1)2=3                
2) симетрія відносно початку координат б)  (х-2)22=3
3) симетрія відносно осі Ох  в) (х+3)2+(у-1)2=3 
4) симетрія відносно осі Оy г) (х+3)2+(у+1)2=3 
    д) (х-3)2+(у-1)2=3 

6.(1бал) Знайти координати вершини А паралелограма АВСD, якщо
В(5;5), С(8;-1), D(6;-2).

7.(1 бал) Пряма проходить через точку А(4;2) і має кутовий коефіцієнт 0,75. Знайти рівняння прямої.

8. ( 2 бали) Вершинами трикутника є точки D(1;3), Е(-6;3), F(-8;-1). Знайти довжину медіани DA трикутника DEF.

9. ( 2 бали) На стороні CD паралелограма ABCD позначено точку М так, що СМ:МD=2:3. Виразіть вектор vec{AM} через вектори vec{a} і vec{b} , де vec{a}=vec{AB}, vec{b}=vec{AD}.

10. ( 2 бали) Вектори vec{a} і vec{c} утворюють кут 600, delim{|}{vec{a}}{|}=1delim{|}{vec{c}}{|}=2 . Знайти delim {|}{2 vec{a}-3vec{c}}{|}

Для перегляду та   скачування   іншіх варіантів контрольної  роботи  скористайтесь   кнопкою   нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх