logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

10 клас. Контрольні роботи (рівня стандарт)

Пропонований матеріал містить тематичні роботи з алгебри та геометрії для 10 класу. 

Кожна тематична робота складається з двох варіантів, рівнозначних за складністю. Кожний варіант складається з трьох частин. Перша частина містить завдання у вигляді тестів, що відповідають початковому рівню навчальних досягнень. Кожне завдання першої частини оцінюється 0,5 балами. Кожне завдання другої частини оцінюється 1 балом і відповідає середньому рівневі навчальних досягнень. Третя та четверта частина передбачають запис повного пояснення і відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень. Кожне завдання третьої частини оцінюється 2 балами, 4-ї - 3 балами.

Виконання даних тематичних робіт дає змогу об’єктивно оцінити знання і вміння учнів з тем, що вивчаються в 10 класі.