logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Геометрія 10 клас

 Варіант 1

1.( 0,5 бала ) Через точку А(-2;3) проведено пряму, паралельну осі у. Точка її перетину з віссю х має координати
а) (0;-2)    б) (0;3)       в) (-2;0)        г) (3;0)

2. ( 0,5 бала ) Центр кола (х-1)2+(у+2)2=16 має координати
а) (1;-2)       б)  (-1;2)       в) (-1;2)       г) (1;2)

3. ( 0,5 бала ) Знайти скалярний добуток векторів vec {a} і vec {b}, якщо vec {a} (-1;3) і vec {a} (0;5).
а) 11    б) -15    в) 15    г) 0

4. ( 0,5 бала ) Дано точку А(-3;1). Точка А1, що симетрична точці А відносно осі х має координати
а) А1(-3;1)    б)  А1(3;-1)    в)  А1(0;-1)     г) А1(-3;-1)

5. (За кожну відповідність 0,5 бала) Установити відповідність між фігурами ( 1-4) і радіусами описаного навколо них кола ( А-Д).
1) Правильний трикутник         А) R=a/sqrt {2}
2) Квадрат                                Б) R=a
3) Прямокутний трикутник       В) R=a/sqrt {3}
4) Правильний шестикутник     Г) R=c/2
                                                 Д) R=a/2

7. ( 1 бал ) Дві сторони трикутника дорівнюють 5 і 6см, кут між ними 60°. Знайти третю сторону трикутника.

8. ( 2 бали ) Записати рівняння кола, в яке переходить коло (х-2)2+(у-1)2=5 при паралельному перенесенні, заданому формулами х'=х-1, у'=у+1.

9. ( 2 бали ) Чотирикутник АВСD – паралелограм. А(-4;4), В(-1;5), D(-5;1). Знайти координату вершини С.

10. ( 3 бали ) Радіус кола, вписаного в рівнобічну трапецію, дорівнює 4см, а гострий кут трапеції – 30°. Знайти її площу.

Для перегляду та  скачування  іншіх варіантів діагностичної  роботи  скористайтесь  кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх