logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Поняття функції

Поняття функції є одним з центральних в математиці. Вивчення функцій, їх властивостей, побудова графіків функцій надзвичайно важливе при підготовці до здачі екзаменів з математики. Близько 20% завдань ЗНО – це завдання на знання властивостей функцій, їх графіків, диференціювання і інтегрування функцій.
Мета роботи – надати допомогу учням, учителям для підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання з математики. В даній роботі систематизовано матеріал з теми, стисло викладено теоретичний матеріал і наведені приклади типових завдань. Робота містить різноманітні завдання з теми, в тому числі і ті, що пропонувались на ЗНО за 2005 -2019 роки.