logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Функція. Поняття функції.

Урок 1
Основні означення та поняття.
Функція — це така залежність, при якій кожному значенню х з деякої множини відповідає єдине значення змінної у. Записують це: y=f(x). Змінну х- називають незалежною змінною, або аргументом. Змінну у- називають залежною змінною, або функцією. Усі значення, яких набуває незалежна змінна х називають областю визначення функції. Позначають буквою D. Усі значення, яких набуває залежна змінна у називають областю значення функції або множиною значень функції та позначають буквою Е.
Визначити на якому з малюнків є графік функції, та на якому не графік функції.

Урок 2
Функції задано формулами знайдіть значення функції яке відповідає значенню аргументу, що дорівнює певному числу.
Функції:
f(x)=2x^2-3 f(0), f(-3), x=4
{lbrace}{matrix{3}{1}{{2x+1, x<=-1} {x^2 , -1<x<=2} {4, x>2} }}, f(2), f(-1), f(0), f(2), f(5), f(100)

Урок 3
Перевірити чи проходить графік функції через дану точку.
y=x2-3x, B(2;-2)
y=2x+8, M(4;16), B(2;-2)

Урок 4
При якому значенні х значення функції f(x)={x^2+7}/{x+1} дорівнює 4

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх