logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Декартові координати на площині

Урок 1
Основні формули при вивченні теми:
Якщо є дві точки А(х1, у1) і В (х2, у2) з заданими координатами, то координати середини відрізка знаходяться за формулами:  x={x_1 + x_2}/2; y={y_1 + y_2}/2.
Довжина відрізка знаходиться за формулою: AB= sqrt {(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}.
Розвязати задачу.
За точками з даними координатами знайти середину відрізка та довжину відрізку.

 

Урок 2.
Розв'язати задачу.
Доведіть що кути В і С трикутника АВС рівні, якщо відомі координати точок А, В і С.

 

Урок 3.
Розв'язати задачу.
Чи лежать на одній прямій точки А, В і С координати яких відомі. У разі ствердної відповіді вкажіть яка з точок лежить між двома іншими.

 

Урок 4.
Розв'язати задачу.
Знайдіть медіану ВМ трикутника АВС вершинами якого є точки А, В і С з відомими координатами.

 

Урок 5.
Розв'язати задачу.
На осі абсцис знайдіть точку, що рівновіддалена від точок А і В координати яких відомі.

 

Урок 6.
Розв'язати задачу.
Складіть рівняння кола з центром в точці Р заданими координатами і це коло дотикається до осі ординат.

 

Урок 7.
Розв'язати задачу.
Складіть рівняння кола з яке проходить через точки А і В з заданими координатами та з центром що належить осі абсцис.

Урок 8.
Розв'язати задачу.
Доведіть, що дане рівняння х2 + у2 -8х+4у+15=0 є рівнянням кола,та вкажіть координати центра та радіус цього кола.

 

Урок 9.
Розв'язати задачу.
Доведіть, що трикутник з вершинами в точках А, В і С з заданими координатами є прямокутним і складіть рівняння кола описаного навколо цього трикутника.

 

Урок 10.
Розв'язати задачу.
Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки з заданими координатами.

 

Урок 11.
Розв'язати задачу.
Знайдіть площу трикутника обмеженого осями координат і прямою 7у-2х=28

 

Урок 12.
Розв'язати задачу.
Доведіть, що пряма х+у=5 є дотичною до кола та знайдіть координати точки дотику.

Урок 13.
Розв'язати задачу.
Рівняння прямої kх+b=у де кутовий коєфіцієнт k=tg α, де α — кут що утворює пряма з додатнім напрямом осі абсцис.

Урок 14.
Розв'язати задачу.
Складіть рівняння прямої, яка проходить через центр кіл. Координати центрів кіл задані.

Урок 15.
Розв'язати задачу.
Чотирикутник ABCD — паралелограм. Відомі координати його точок A, C і D. Знайти координати вершини С.

 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх