" /> Квадратична функція

logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Квадратична функціяУрок 1.
Розв'язати задачу:
Побудувати графік квадратичної функції y=x2-4x+3 і користуючись графіком знати:
f(4)
f(2,5)
значення х при яких f(x)= -1
значення х при яких f(x)= -2
значення х при яких f(x)= 8
знайти нулі функції
знайти найбільше і найменше значення функції
область значень функції
розв'язки нерівності f(x)>0
розв'язки нерівності f(x)≤0

 

Урок 2.
Розв'язати задачу:
Побудувати графік квадратичної функції f(x)=3+2x -x2 .
і користуючись графіком знати:
f(4)
знайти корені рівняння f(х)= -2
знайти нулі функції
проміжки де f(x)>0
розв'язки нерівності f(x)≤0
область значень функції

 

Урок 3.
Розв'язати задачу:
Потрібно знайти знаки коефіцієнтів a, b і c по графіку параболи розміщеної на координатній площині. Знайти знак дискримінанту.

 

Урок 4.
Розв'язати задачу:
Знайти знаки коефіцієнтів a, b і c для даних розміщень параболи на координатній площині.
Знайти знак дискримінанту.

 

Урок 5.
Розв'язати задачу:
Графік квадратичної функції парабола з вершиною в точці А (0;-3), що проходить через точку В (3;24). Задати цю функцію формулою.

 

Урок 6.
Розв'язати задачу:
При яких значеннях p і q . вершина параболи y=x2+px+q знаходиться в точці з координатами (2;5)

Урок 7
Розв'язати задачу:
Знайти ординату вершини параболи, фрагмент якої зображено на рисунку.

 

Урок 8
Розв'язати задачу:
При якому значенні с найменше значення функції у=3х2-6х+с дорівнює -2.

 

Урок 9
Розв'язати задачу:
При якому значенні а функція у=3х2-12х+а набуває додатних значень при всіх дійсних значеннях х

 

Наверх

Останні оновлення

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Математика. 10 клас

серпня 21, 2014

Геометрія 9 клас

серпня 21, 2014

Алгебра 9 клас

серпня 21, 2014

Геометрія 8 клас

серпня 21, 2014

Алгебра 8 клас

серпня 21, 2014

Математика 5 клас

серпня 21, 2014