logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Вимірювання відрізків і кутів

Урок 1
Поняття відрізка. Відповідь на питання: чи належить точка відрізку

 

Урок 2
Задача 1.Точка С належить відрізку АВ, який дорівнює 7,6дм. Визначте довжини відрізків АС і ВС, якщо АС більший від ВС на 2,8дм
Задача 2. Точка М належить відрізку СD, який дорівнює 8,4см. Визначте довжини відрізків СМ і DМ, якщо СМ : DМ=1:3.

 

Урок 3
Задача 1. На малюнку довжини відрізків АС і ВD однакові. Обґрунтуйте чому АВ=CD.
Задача 2. Точки М і N належать відрізку CD . Знайдіть СD, якщо МN=50см, МС=40см, ND=16см.
Задача 3. На прямій позначено точки А, М і N, причому АМ=7,2см, NM=2,5см. Знайдіть відстань між точками А і N. Скільки розв’язків має задача?

 

Урок 4
Задача 1. Точка С – середина відрізка АВ, точка D – середина відрізка АС. АВ=20см. Знайдіть АС, СВ, AD, DB.
Задача 2. Точки М і N належать відрізку CD . СD=15см, СМ=12см, DN=11см. Знайдіть довжину відрізка NM.

 

Урок 5. Кут. Вимірювання кутів
Задача 1. Промінь РС проходить між сторонами кута АРВ. Знайдіть градусну міру кута СРВ, якщо кут АРВ — 1080, а кут АРС — 680

 

Урок 6.
Задача 1. З вершини розгорнутого кута АСР проведено два промені СТ і СF так що кут АСF =1580 , кут ТСР = 1340 . Знайдіть кут ТСF.
Задача 2. З вершини прямого кута ВОМ проведено два промені ОА і ОС так, що кут ВОС дорівнює 74°, а кут АОМ 62°. Знайдіть кут АОС.

 

Урок 7.
Задача 1. Промінь АК належить куту ВАD. Знайдіть кути ВАК і DАК, якщо кут ВАК у 7 разів менший за кут DAK і кут ВАD дорівнює 72°.
Задача 2 (два способи розв'язку) . На рисунку кут АОС дорівнює куту СОD і куту DOF . Промінь ОВ – бісектриса кута ВОС, промінь ОЕ – бісектриса кута DOF. Кут ВОЕ дорівнює 72°. Знайти кут АОF.

 

Урок 8.
Задача 1. Промінь ВК є бісектрисою кута СВD. Кут СВD дорівнює 56°. Знайдіть кут АВК.
Задача 2. Промінь, проведений з вершини прямого кута ділить його на два кути . Доведіть, що кут між бісектрисами кутів, що утворилися дорівнює 45°.

 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх