logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Лінійна функція

Урок 1.
Читання графіків функції

 

Урок 2.
Дати відповідь по графіку руху туристки

Урок 3.
Задача 1. У баку було 8л гасу. Щохвилини вливають 4л. Запишіть залежність кількості у л гасу в бакові від часу х протягом якого гас вливали в бак. Накресліть графік

 

Урок 4.
Задача 1. Функцію задано формулою у=4-х2. Складіть таблицю значень функції, Побудуйте графік функції.

 

Урок 5.
Задача 1.Чи належить графіку функції y=- x/3 точка?
Задача 2. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції y=x^2+x
Задача 3. Функцію задано формулою y=0,3x-2. Знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 5. Знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 1.

 

Урок 6.
Задача 1. Побудуйте графік функції у=2-4х.Користуючись графіком, дати відповідь на запитання.
Задача 2. Не виконуючи побудову графіка функції у=2х-9, знайдіть точку графіка у якої абсциса дорівнює ординаті.

 

Урок 7.
Задача 1. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків функцій у=4х-7 і у=-2х+11
Задача 2. Побудуйте графіки функцій у=5х, у=5
Задача 3. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій у=5х і у=-2х+11 і знайдіть координати точки перетину даних графіків.

 

Урок 8.
Задача 1. Побудуйте графік
Задача 2. Графік функції у=кх+b перетинає осі координат в точках М(3;0) і К(0;-1) Знайти к і b.

Урок 9.
Задача 1. Задайте формулою лінійну функцію, графік якої зображений на рисунку
Задача 2. При якому значенні к графік функції у=кх-15 проходить через точку В(3;-6)?

 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх