logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Розв'язок задач на множення і ділення дробів

Теорія.

Добутком звичайних дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників цих дробів, а знаменник дорівнює добутку їхніх знаменників. 

Щоб помножити дріб на натуральне число, його чисельник помножують на це число, а знаменник залишають без зміни.

Іноді можна скористатися такою властивістю: щоб помножити дріб на натуральне число, достатньо його знаменник поділити на це число, а чисельник залишити без зміни.

Щоб виконати множення мішаних дробів, треба їх записати у вигляді неправильних дробів, а потім використати правило множення дробів.

Щоб помножити мішаний дріб на натуральне число, треба помножити цілу частину мішаного дробу на це число, помножити дробову частину на це число, отримані доданки додати й спростити результат.

Два числа, добуток яких дорівнює 1, називають взаємно оберненими.

Щоб поділити один дріб на інший, досить ділене помножити на число, обернене дільнику.

Розв'язок задач

Задача 1.

У книжці 200 сторінок. Учень прочитав 2/5 книжки. Скільки сторінок прочитав учень?

Задача 2.

Три трактористи зорали 315 га. землі. Перший тракторист — зорав 4/7 га всієї землі, другий — 8/21 га всієї землі. Скільки зорав третій тракторист?

Задача 3.

За три тижні відремонтували 108 км дороги. За перший тиждень відремонтували — 4/9 дороги. За другий — 11/15 решти дороги. Скільки км. відремонтували за третій тиждень?

Задача 4.

До обіду робітник виготовив 7/13 денної норми, а після обіду решту 72 деталі. Скільки деталей становила денна норма?

Задача 5.

У саду ростуть яблуні, груші та сливи. Яблуні становлять 7/16 усіх дерев, груші — 8/15 решти дерев, а сливи — 42 дерева. Скільки всього дерев у саду?

Задача 6.

Один трактор може зорати поле за 20 годин, другий — за 30 годин. За скільки годин вони можуть зорати це поле працюючи разом?

Задача 7.

Дві бригади працюючи разом виконують завдання за 20 робочих днів. Одна бригада працюючи одна виконує цю ж роботу за 36 робочих днів. За скільки днів цю ж роботу виконає друга бригада?

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх