logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Паралельність площин

10 клас. Паралельність площин. Урок 1
Теоретичні відомості. Ознаки і властивості паралельних площин
Задача 1. Побудова перерізів з використанням властивостей паралельних площин

 

10 клас. Паралельність площин. Урок 2
Задача 1. Площини β і γ паралельні, паралельні прямі m і n перетинають площину β в точках М і N, а площину γ в точках К і L відповідно. Довести, що ∠MNL+∠NLK=180°
Задача 2. Точку К, що не лежить в площині трикутника АВС сполучено з вершинами трикутника. Точка L на лежить КС. Побудуйте площину, що проходить через точку L паралельно площині АВС.
Задача 3. Площини α і β паралельні. Через точку К, що лежить між цими площинами проведено прямі a і b, які перетинають площину α в точках Аі В1, а площину β в точках А2і В2 відповідно. Знайдіть довжину відрізка А2 В2, якщо А1В1=10см, КВ1=6см, КВ2=3см

 

10 клас. Паралельність площин. Урок 3
Задача 1. Площини β і γ паралельні. Точки А і В належать площині α, точки С і D площині γ, причому АВ = СD. Відрізки АС і ВD перетинаються. Доведіть, що точки А, В, С і D лежать в одній площині, визначіть вид чотирикутника АВСD і знайдіть величину кута АDC, якщо кут DAB дорівнює 130°
Задача 2. Точка М належить грані АВС тетраедра ТАВС і не належить жодному з його ребер . Побудуйте переріз тетраедра площиною, що проходить через точку М паралельно площині ТВС.

 

10 клас. Паралельність площин. Урок 4
Задача 1. Точка М середина ребра СС1 куба Побудуйте переріз куба площиною, яка проходить через М і паралельна площині А1ВС. Знайдіть периметр отриманого перерізу, якщо ребро куба дорівнює а.

 

10 клас. Паралельність площин. Урок 5
Задача 1. На ребрах АВ і A1D1 куба позначили відповідно точки Е і F, а на продовженні ребра В1С1 за точку С1 точку К. Побудуйте переріз куба площиною ЕFК.
Задача 2. Два промені з початком у точці В перетинають одну з паралельних площин у точках С1 і D1, а другу в точках С2 і D2. Знайдіть довжину відрізка С2D2, якщо С1 D1=8см, ВС1=10см, ВС2=15см.

 

 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх