logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Степенева функція

10 клас. Степенева функція. Урок 1
Степінь з дробовим показником. Основні означення.
b^{3/5}, 5^{0,2}, 2^{- 1/3}, (a - b)^{3/4}, a - b^{3/4}, 0^{- 1/2}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 2
Замінити коренями степені з дробовим показником
-10a^{3/7}, (3m)^{- 1/7}, (x-2y)^{3/8}, t^{1/5} + b^ {2/5}, xa^{- 1,5} + yb^{2,5}
Обчислення виразів з дробовими показниками
9^{1/2}, 0,008^{2/3}, 0,36^{0,5}, 121^{- 1/2}, 0,0016^{- 1/4}, (11 1/9)^{-1,5};
81^{1/6}* 81^{1/3} * 81^ {- 1 /4}, (64*25)^ {- 1 /2}, (1/27 * 64)^ {- 1 /3}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 3
Спрощення виразів із степенями
(p^{0,1})^{4} * p^{0,6}, (m^{1/2})^{4} * (m^{1/5})^{-1,5}, {m^{4/7} * m^{- 1/21}}/{m^{11/21}}
Знайти значення виразів
0,0016^{0,25} + (1/81)^{- 3/4}, (81^{-0,25} * (1/9)^{0,5} + 8^{- 4/3}*0,01^ {- 1,5}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 4
Подати вираз у вигляді степеня.
(a^{4/7} root{7}{a^{3}})^{-3}, (root{4}{a^{5}} : root{2}: {a})^{-12}
Обчислення виразів
16^{0,25} * 8^{- 1/6} * 4^{0,75}, (5^{0,7})^{-0,7} * (0,2)^{-0,49}, (root{6}{28} * root{6}{2 2/7})^{-2}, ({root{4}{8}}/{root{4}{27}})^{-4/3}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 5
Спростити вираз
(16a^{-4})^{- 1/4}, (0,0016 b^{-4})^{3/4}, (sqrt{a} + b^{1/2)^{2} – (a^{1/2} -sqrt{b})^{2},
Винести за дужки спільний множник
a^{1/3} + 4a^{1/4},nm^{1/2} + m^{1/2}n, 6^{0,5} + 2^{0,5}, 12^{3/8} - 8^{3/8}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 6
Скоротити дріб
{m-3m^{1/3}}/{m^{2/3} -3}, {x^{0,5} + y^{0,5}}/{x-y}
{x-9x^{1/2}/{x^{3/2} - 9x}, {a^{1/3, - b^{1/3}}/{a-b}
{a-b^2}/{a-a^{1/2} b}, {a-125}/{a^{2/3}-25}, {m^{7/6} -36m^{5/6}}/{m^{1/2} - 6m^{1/3}}
{a^{3/4} + 7a^{1/2}}/{a-49a^{1/2}}, {24^{1/2} - 8^{1/4}}/{6^{1/4} - 2^{1/4}}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 7
Розвязати рівняння x^{-1,5} = 27, (x-1)^{-2/5} = 100
Спростити вираз {{x-y}/{x^{3/4}+ x^{1/2}y^{1/4}}} * {{x^{1/2}y^{1/4}+x^{1/4}y^{1/2}}/{x^{1/2}+y^{1/2}}} * {{x^{1/4} y^{-1/4}}/{x^{1/2}-2x^{1/4}y^{1/4}+y^{1/4}}}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 8
Спростити вираз
{x^{3/2} + y^{3/2}}/{x^{1/2}-y^{1/2}} {x-y}/{x-x^{1/2} y^{1/2}+y} - 2x^{1/2}y^{1/2}
m/{z-m} - {1}/{m^{0,5} + 1}+{m^{0,5}}/{m^{0,5}-1}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 9
Обчисліть добуток
x^{1/2}x^{1/4}x^{1/8} ...x^{1/64}, {x=2^{- 64/9}
x^{1,2}x^{1,3}x^{1,4}x^{1,5} ...x^{8,8}, {x=root{5}{2}

 

10 клас. Степенева функція. Урок 10
Розкласти на множники
5-m^2, 9m-n, a-b, m^{1/4}-n^{1/4}, a^{1/2}-2a^{1/4}b^{1/4}+2^{1/2}
Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо a=3, b=2
{2sqrt{ab}}/{a-b} : ({a^{1/2} - b^{1/2}}/{ab^{1/2}+ a^{1/2}b} + {a^{1/2}+b^{1/2}}/{{ab^{1/2}+ a^{1/2}b}})

 

10 клас. Степенева функція. Урок 11
Функцію задано формулою. Порівняти значення функції
g(x)=x^{4/5}, g(7) та g(8); g(1,19) та g(1,15)
g(x)=x^{-104}, g(-6) та g(-7); g(7,9) та g(-7,9)
Порівняти числа 71,2 і 7,21,2; 1,8-0,4 і 2-0,4; 5-6 і 4,8-6
Розв’яжіть рівняння
(x^2+6x)^{3/4}=8
(x^2 - 9)^{-0,75} =1/8
Скільки коренів має рівняння х5+2х=3; х0,8- 4=х2-4х

 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх