logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Посібник "Подібні трикутники"

В посібнику присутні завдання для самостійних робіт, тестові завдання. Тематичні роботи пропонуються у 4 варіантах рівноцінних за складністю. Завдання охоплюють усі положення теми, що вивчається. Присутні конспект уроку-гри, презентації, які можуть бути використані на різних етапах при вивченні даної теми.
Призначений для учнів і вчителів. Може бути використаний при підготовці до ЗНО.

Детальніше ...

Організація самостійної роботи на уроках математики

І. Вступ

За останні роки зміст шкільної математичної освіти зазнав великих змін. Даний процес продовжується. Тому навчально-виховний процес повинен забезпечити якісно вищий рівень засвоєння програмового матеріалу при зменшенні годин математики.

Звідси випливає важливість вірного вибору системи прийомів і методів, які дозволяють учням оволодіти навичками самостійної роботи, підвищують пізнавальну активність учнів, враховують їх індивідуальність і різний рівень математичної підготовки, дають можливість більш об¢єктивно оцінити їх знання.

Детальніше ...

Дидактичні ігри на уроках математики

Дидактичні ігри на уроках математики мають важливе значення. Урок стає цікавим, діти менше втомлюються, а між тим виконують часто більший об’єм роботи, при цьому зберігаючи високу трудову активність впродовж всього уроку. В гру включаються і пасивні діти, які на звичайному уроці не працюють так, як слід. Дидактичні ігри на уроці навчають і виховують, допомагають здобувати нові знання і застосовувати на практиці вже засвоєні.

Дуже важливе значення на уроках математики мають усні вправи. Їх також можна проводити у вигляді гри. Можна проводити математичні вікторини, естафети. В молодших класах для відповідей на запитання вводжу “ математичний світлофор”. Діти мають кружечки, на одній стороні яких зелений колір, на другій – червоний. Для відповіді “так” піднімається зелений кружок, “ні” – червоний. Запитання ставлю такі, щоб на них можна було дати однозначну відповідь. Наприклад:“ Я називаю дроби. Якщо дріб правильний, то відповідь має бути “так”, якщо неправильний, то “ні”. Можлива заміна відповіді “так” хлопанням у долоні.

Детальніше ...

По сторінках цікавої алгебри

Урок 15. По сторінках цікавої алгебри.

Мета. Удосконалювати вміння використовувати набуті знання в нестандартних умовах, розвивати спостережливість, увагу, мислення, ініціативність, самостійність, пробуджувати інтерес до вивчення математики.

Детальніше ...