logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Побудова графіків функції.

Урок 1.
Побудувати графік функції y={x^2+7x+10}/{x+5}

 

Урок 2.
Побудувати графік функції y={x^2-10x+25}/{x-5}- {2x-x^2}/{x}

 

Урок 3.
Побудувати графік функції y={x^4-3x^2 -4}/{x^2-4}

 

Урок 4.
Побудувати графік функції y={delim{|}{x}{|}+1}/{delim{|}{x+1}{|}}

 

Урок 5.
Побудувати графік функції y=delim{|}{x+1}{|}(delim{|}{x}{|}+1)

 

Урок 6.
Побудувати графік функції y=sqrt{x^2+2x +1}-x

 

Урок 7.
Побудувати графік функції f(x)={x^3}/ root{4}{x^4} +2

 

Урок 8.
Побудувати графік функції y=cosx - sqrt{cos^2 x}

 

Урок 9.
Побудувати графік функції y={sqrt{{log_2}^2x}}/{log_2 x}

 

Урок 10.
Побудувати графік функції f (x)=sqrt{lg cos x}

 

Урок 11.
Побудувати графік функції y={sqrt{x}+delim{|}{sqrt{x}-2}{|}}/2

 

Урок 12.
Побудувати графік даної функції f(x)={x^2 + x-2}/{sqrt{x^2 -2x+1}}. Знайти її множину значень.

 

Урок 13.
Побудувати графік даної функції f(x)={x^3- x^2}/{2delim{|}{x-1}{|}}. Вкажіть область визначення функції та інтервали монотонності функції.

 

Урок 14.
Побудувати графік функції y=delim{|}{x-2}{|}+delim{|}{x+1}{|}. Знайти її множину значень.

 

Урок 15.
Побудувати графік функції y=delim{|}{x-1}{|}+delim{|}{x-4}{|}.

 

Урок 16.
Побудувати графік функції y=delim{|}{x}{|}-delim{|}{x+2}{|}.

 

Урок 17.
Побудувати графік функції y=10 ^{lg (2x-x^2)}.

 

Урок 18.
Побудувати графік функції y=tgx ctgx.

 

Урок 19.
Дослідити функцію за допомогою похідної та побудувати її графік y=3x-x^3

 

 
Детальніше ...