logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Координатна площина.

Урок 1.
Указати знаходження точки на площині можна за допомогою координат. Для цього проводять дві перпендикулярні прямі так, щоб їхні початки відліку суміщалися. Ці прямі називають осями координат, точка їх перетину, точка О — початок координат. Горизонтальна вісь — вісь абсцис, та позначають буквою х. Вертикальну вісь називають віссю ординат, та позначають буквою у. Вісь абсцис називають ще віссю х або віссю Ох, вісь ординат — віссю у або віссю Оу. Разом вони утворюють прямокутну систему координат, а площина на якій задана дана система називається координатною площиною. Координатні осі розбивають площину на 4 частини, ці частини називаються координатними чвертями і нумерують (починаючи з правої верхньої): І, ІІ, ІІІ, ІV.
Позначити на координатній площині точку М (3;2)
Перше число (в дужках) — абсциса точки М, друге число — ордината точки М. Обидва числа — координати точки М.
Точка О (0;0) — початок координат.
Позначити на координатній площині точки: К (2;3); Р (-5;1); L (4;-2); А (-2; 0); В (0;3)

 

Урок 2
Записати координати точок на координатній площині.

 

Урок 3
Накресліть на координатній площині чотирикутник PQRS, якщо відомі координати точок P (-4;2); Q (-2; 4); R (4;1); S (-2; -2). Знайдіть координати точок перетину сторони QR з віссю у та сторони PS з віссю х.

 

Урок 4
Дано координати трьох вершин прямокутника ABCD. Накресліть цей прямокутник, знайдіть координати вершини С. Знайти координати точки перетину його діагоналей. Обчисліть периметри і площу прямокутника вважаючи що довжина одиничного відрізка координатних осей дорівнює 1 см.

 

Урок 5
На координатній площині проведено лінію.
Зайдіть ординату точки, що належить цій лінії, абсциса якої дорівнює: -2; 3; 1.
Знайдіть абсцису точки, що належить цій лінії, ордината якої дорівнює: -4; -3; 0.

 

Урок 6
У якій чверті лежить точка з координатами х та у, якщо:
х>0 та у>0
х<0 та у<0
x>0 та у — довільне
у< та х — довільне
х=4 та у — довільне
у=2 та х — довільне

 

Детальніше ...