logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Питання до ігор

Позакласна робота з математики дуже важлива для пробудження в учнів інтересу до математики. Тому математичні вікторини, змагання . ігри, вечори сприяють підвищенню математичної культури, розширюють і поглиблюють здобуті на уроках знання, показують застосування їх на практиці, розвивають мислення, математичні здібності, допомагають ввійти у світ наукових і технічних ідей.
Учням дуже подобається приймати участь в іграх, правила яких максимально наближені до умов тих ігор, за якими вони мають можливість спостерігати з екранів телевізорів.


Такими іграми є “Слабка ланка”, “Перший мільйон”, “ Сейф”.
Підготовка до них стимулює роботу по розширенню свого кругозору,  ініціативність, самостійність, збуджує прагнення більше знати, розуміти.
В даній роботі наведено ряд запитань, які можна використовувати при проведенні різноманітних ігор. Вони можуть бути корисними і при проведенні нестандартних уроків з математики. Вірні відповіді на запитання підкреслені.

І.Питання на історичну тематику.
1.Яку науку в давні часи називали “ царицею наук”, “ключем до всіх наук”?
1)математику; 2)фізику; 3)хімію; 4) географію.

2.Який стародавній філософ над дверима “Академії” – будинку, в якому займався з своїми учнями, звелів зробити напис:” Нехай сюди не входить ніхто, хто не знає геометрії”?
1) Аристотель; 2) Піфагор;3)Платон; 4) Фалес.

3.”Ніяке людське дослідження не може бути назване істиною, якщо воно не проходить через математичні доведення" ,- сказав великий художник, учений, інженер. Хто це?
1) Ломоносов;2) Леонардо да Вінчі; 3) Шишкін; 4) Рєпін.

4.” ... розмовляє мовою математики: букви цієї мови – круги, трикутники та інші математичні фігури” – це слова італійського фізика, механіка, астронома Галілео Галілея. Яке слово пропущене?
1) людина; 2) учитель; 3) Вітя; 4) природа.

5.Великий російський учений сказав:”Усе, що без того було темне, сумнівне і неправильне, математика зробила зрозумілим, правильним і очевидним”. Хто це сказав?
1)Менделєєв; 2) Лобачевський; 3) Ломоносов; 4) Погорєлов.

6.М.В.Ломоносов сказав:” Математику вже тому вчити треба, що вона ... до ладу приводить”. Яке слово пропущене?
1) голову;  2) обличчя; 3) розум; 4) шию.

7.М.В.Ломоносов сказав:” Хімія – права рука ... , математика її око”. Яке слово пропущене?
1) фізики; 2) географії; 3) біології; 4) російської мови.

8.Хто це сказав:” Політ – це математика.”?
1) Путін; 2) Чкалов; 3) Гагарін; 4) ваш вчитель математики.

9. Перша обчислювальна машина, яка надійшла в серійне виробництво, сконструйована російським інженером В. Г. Однером називалась...
1) рахівницею;2) арифмометром; 3) калькулятором; 4) ЕОМ.

10.Хто з російських письменників, що попереджав про біду від великого розуму, закінчив фізико-математичний факультет університету?
1) Пушкін; 2) Лермонтов;3) Грибоєдов;4) Толстой.

11.Хто з російських письменників склав підручник з арифметики?
1) Толстой; 2) Лермонтов; 3)Бунін; 4)Шолохов.

12.Видатний німецький математик ХІХ ст. К.Гаусс сказав:” Математика – цариця наук, а ... – цариця математики.” Яке слово пропущене?
1) фізика; 2) хімія; 3) біологія; 4) арифметика.

13. У Стародавній Греції науку про кораблеводіння називали ...
1) географією; 2) хімією;3) кібернетикою;4) математикою.

14.Слово “арифметика” грецького походження і означає ...
1)    театр;2) числове мистецтво; 3) землемірство; 4) погода.

15.” Чортовою дюжиною” називають число
1)    11; 2) 12; 3) 13; 4) 34.

16.У Вавілоні “священним числом” називали число
1)    5; 2)7 3) 9;4)12.

17. Хто у 1703 році написав перший російський підручник з математики?
1) Ломоносов; 2) Жуковський;3) Магніцький; 4) Кравчук.

18.Хто з вчених назвав “ Арифметику” Л.П.Магніцького “ вратами учености” і знав напам’ять?
1) Лобачевский;2) Ломоносов; 3) Менделєєв; 4) Бевз.

19.Яке слово в перекладі з арабської означає ” порожнє місце”, а в “Арифметиці” Магніцького цим словом називається нуль?
1) коло; 2) цифра; 3) число; 4) нічого.

20.Хто перший придумав спосіб знаходження простих чисел?
1) Піфагор;2) Фалес; 3) Ератосфен;4) Колумб.

21.Хто з російських вчених винайшов у 1876 році першу автоматичну обчислювальну машину?
1) Ковалевська;2) Чебишов; 3) Ейлер; 4) Архімед.

22.Яку геометрію застосував у своїй теорії відносності Альберт Ейнштейн?
1) Піфагора; 2) Лобачевського;3) Евкліда; 4) Фалеса Мілетського.

23.Кого з учених називають Коперником геометрії?
1) Погорєлова; 2) Лобачевського;3) Гаусса; 4) Ньютона.

24.Назвати прізвище першої російської жінки-математика.
1) Терешкова; 2) Ковалевська; 3) Карташевська; 4) Біла.

25.С. Д. Пуассон сказав:“Життя чудове лише двома речами: вчитися математики і ... математики". Що пропущене?
1) розумітися; 2) навчати; 3) знати; 4) любити.

26.За професією адвокат, його вважають “батьком сучасної алгебри’’ .
1) Піфагор; 2) Лобачевский; 3) Вієт; 4) Декарт.

27. Що означає слово “геометрія”?
1) кораблебудування;2) землемірство; 3) довжина; 4) спостереження.

28. Як німецький математик М. Штіфель називав від’ємні числа?
1) уявними; 2) сучасними; 3) абсурдними; 4)новими.

29.Як Г. Лейбніц називав комплексні числа?
1) абсурдні; 2) великі; 3) нові; 4) притулок божественного духу.

30.Хто ввів сучасну форму запису степенів?
1) Ньютон; 2) Лейбніц; 3) Декарт; 4) Ломоносов.

31.Ім.’я якого вченого носять координати введені на площині?
1) Піфагора; 2) Декарта; 3) Фалеса; 4) Лобачевского.

32. Хто це написав:“Сума внутрішніх кутів трикутника завжди менша від двох прямих кутів, причому ця сума тим менша, чим більші сторони трикутника.”?
1) Евклід; 2) Піфагор; 3) Лобачевский; 4) Ковалевська.   

33. Вченим якої галузі науки не присуджують Нобелівську премію?
1) фізики; 2) біології; 3) економіки; 4) математики.

34.Метрична система одиниць виникла в кінці ХVІІІ ст. під час революції у
1) Франції; 2) Росії; 3) Англії 4) Бельгії.

35.За міру довжини дюйм взята
1) довжина ступні людини; 2) ширина великого пальця руки; 3) ширина чотирьох пальців; 4) довжина ноги.

36. За міру довжини лікоть було взята
1) довжина ступні людини; 2) ширина великого пальця руки; 3) відстань від ліктя до кінця середнього пальця; 4) ширина ліктя.

37.За міру довжини фут було взято
1) довжину ступні людини; 2) ширину великого пальця руки; 3) ширину ступні людини; 4) ширину чотирьох пальців.

38. Слово, що в перекладі з грецького означає палиця для вимірювання
1) секунда; 2) метр; 3) градус; 4) сантиметр.

39. За величину метра взята
1) одна сорокамільйонна частина паризького меридіану; 2) одна мільйонна довжини екватору; 3)  одна  стотисячна відстані від Парижа до Москви; 4) одна тисячна відстані від дому до школи.

ІІ. Питання на знання основних математичних означень, властивостей, тверджень.
1.Як називають промінь, що ділить кут пополам?
1) мантиса; 2) бісектриса; 3) висота; 4) медіана.

2.Як називається твердження, що приймається без доведення?
1) теорема; 2) аксіома; 3) гіпотеза; 3) простипома.

3.Многокутник з найменшим числом сторін – це
1) квадрат; 2) трикутник; 3) п’ятикутник; 4) шестикутник.

4. Лінія, яка є межею круга
1) обід; 2) дотична; 3)  коло; 4) медіана.

5.Найбільш розповсюджена система числення
1) двійкова; 2) десяткова; 3) трійкова;  4) 12-кова.

6.Прямокутник, у якого всі сторони рівні
1) ромб; 2) квадрат; 3) трапеція; 4) куб.

7.Відрізок трикутника, що сполучає вершину з серединою протилежної сторони
1) медіана; 2) бісектриса; 3) висота; 4) діаметр.

8.В перекладі з латинської означає “та, що розтинає навпіл”
1) медіана; 2) бісектриса; 3) висота; 4) січна.

9. Прилад для побудови прямих кутів
1) циркуль; 2) лінійка; 3) екер; 4) олівець.

10. Прилад для вимірювання кутів
1) циркуль; 2) транспортир; 3) лінійка; 4) мензурка.

11.Кут, величина якого менша від 90°, називається
1) прямим; 2) розгорнутим; 3) тупим;4) гострим.

12. Кут, величина якого дорівнює 180°, називається
1) прямим; 2) розгорнутим; 3) тупим; 4) вписаним.

13.Слово “радіус” в перекладі з латинської означає
1) промінь; 2) прямовисний 3) відрізок; 4) середній.

14.Відрізок, що з’єднує дві точки кола, називається
1) радіус; 2) хорда; 3) висота; 4) дотична.

15.Слово“діаметр”в перекладі з грецької означає
1) середній; 2) поперечний 3) прямовисний; 4) промінь.

16.Слово, що в перекладі з грецького означає струна
1) діаметр; 2) радіус; 3) хорда; 4) дотична.

17.Слово, що в перекладі з латинської означає середній
1) діаметр; 2) медіана; 3) висота; 4) хорда.

18.Слово “гіпотенуза” в перекладі з грецького означає
1) дотична;  2) та, що стягує; 3) та, що лежить; 4) середня.

19.Слово, що в перекладі з грецького означає повага, авторитет
1) теорема; 2) аксіома; 3) катет; 4) дотична.

20.“ Паралельні прямі” в перекладі з грецького означають
1) ті, що йдуть поряд; 2) прямовисні; 3) розтинаючі; 4) ті, що сміються.

21.Слово, що з латинської перекладається як чотирикутник
1) ромб; 2) квадрат; 3) паралелограм; 4) трапеція.

22. Слово “ трапеція” в перекладі з грецької означає
1) диван; 2) столик; 3) шафа; 4) гарнітур.

23Старогрецька задача, яка полягала в побудові за допомогою циркуля і лінійки квадрата, рівновеликого даному кругу, - це задача про
1) квадратуру круга; 2) метод тріангуляції; 3) тригонометрію; 4) знаходження об’ємів.

24.На розбитті кожної замкненої прямолінійної фігури на трикутники ґрунтується
1) метод тріангуляції; 2) симетрії; 3) тригонометрії; 4) перетворення подібності.

25. Календар, яким ми користуємось дає помилку
1) 26 секунд на рік; 2) 10 хвилин на рік; 3) 26 годин на рік; 4) 2 тижні на рік.

26.Паралелограм, у якого всі сторони рівні називається
1) квадратом; 2) ромбом; 3) трапецією; 4) колом.

27.Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні , а дві інші непаралельні, називається
1) трапецією; 2) паралелограмом; 3) ромбом; 4) квадратом.

28.Відрізок, що сполучає середини сторін трикутника
1) медіана; 2) бісектриса; 3) висота; 4) середня лінія.

29.Квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів його катетів
1) теорема Ферма;  2) теорема Піфагора; 3) теорема Фалеса; 4) теорема Васі Шевчука.

30.Відношення прилеглого катета до гіпотенузи
1) тангенс; 2) косинус; 3) котангенс; 4) синус.

31.Трикутник із сторонами 3, 4, 5 називають
1) єгипетським; 2) героновим; 3) александрійським; 4) славутським.

32. Числа, що мають тільки два дільники є
1) складними; 2) натуральними; 3) героновими; 4) простими.

33.Яке серед чисел не просте
1) 2; 2) 13; 3) 14; 4) 7.

34.Яке число не є натуральним
1) 1; 2) 25670000; 3) 0; 4) 56.

35. Яке найменше натуральне число?
1) 1; 2) 2; 3) 0; 4) не існує.

36. Яке найбільше натуральне число?
1) мільйон; 2) мільярд; 5) 999 мільярдів;  4) не існує.

37.Яке найменше просте число?
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) не існує.

38.Яке парне число є простим?
1) 4; 2)2; 3) 6; 4) не існує.

39. Які з чисел є взаємно простими?
1) 4 і 8; 2) 5 і 49; 3) 16 і 18; 3) 9 і 15.

40. (х-7)2+(у+8)2=1 – це рівняння
1) кола; 2) прямої; 3) еліпса; 4) площини.

41.Коло (х-7)2+(у+8)2=16 має радіус, що дорівнює
1) 16; 2) 8; 3) 5;4) 4.

42. 5х+2у=7 – це рівняння
1) кола; 2) прямої; 3) еліпса; 4) площини.

43. Центр вписаного в трикутник кола, лежить на перетині
1) бісектрис; 2) медіан; 3) висот; 4) серединних перпендикулярів.

44.Пряма, що проходить через точку кола перпендикулярно до радіуса, проведеного в цю точку, називається
1) січною; 2) хордою; 3) дотичною; 4) висотою.

45. Перетворення, при якому зберігаються відстані між точками називається
1) перетворенням подібності; 2) рухом; 3) гомотетією; 4) тригонометрією.

46.Вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих, називаються
1) колінеарними;2) компланарними; 3) неколінеарними; 4) веселими.

47. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло, називається
1) описаним; 2) суміжним; 3) вертикальним; 4) вписаним.

48. Що таке “решето Ератосфена”?
1) прилад для вимірювання часу; 2) спосіб знаходження площ; 3) спосіб знаходження простих чисел; 4) річ для просіювання сипучих продуктів.

49. Знайти серед простих чисел числа “близнюки”( числа відрізняються один від одного на 2).
1) 11 і 13; 2) 5 і 19; 3) 13 і 43; 4) 11 і 17.

50. Сума суміжних кутів дорівнює
1) 360°; 2) 270° 3) 90°; 4) 180°.

51.Два кути, у яких сторони одного кута є доповняльними півпрямими сторін другого, називаються
1) суміжними; 2) вертикальними; 3) внутрішньо різносторонніми; 4) відповідними.

52. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називається
1) рівнобедреним;  2) рівностороннім; 3) правильним; 4) прямокутним.

54. У прямокутного рівнобедреного трикутника гострі кути рівні по
1) 45°; 2) 60° 3) 30°; 4) 15°.

55. У рівностороннього трикутника всі кути рівні по
1) 45° 2) 60°; 3) 30°; 4) 15°.

56. У прямокутного трикутника медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює
1) половині катета; 2) половині гіпотенузи; 3) третині гіпотенузи; 4) гіпотенузі.

57. Фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називається
1) колом; 2) трикутником; 3) квадратом; 4) ромбом.

ІІІ Різні задачі і питання.
1.Скільки буде десятків, якщо 3 десятки  помножити на 2?
1) 6; 2) 60; 3) 600; 4)50.

2.Скільки граней має цілий шестигранний олівець7
1) 6; 2) 5; 3) 4; 4) 8.

3. Скільки утвориться гострих кутів якщо всередині даного гострого кута з його вершини провести 3 промені?
1) 10; 2) 4; 3) 9; 4) 12.

4. В якому трикутнику висоти перетинаються в одній з його вершин?
1) гострокутному; 2) рівносторонньому; 3) прямокутному; 4) тупокутному.

5.Якою цифрою закінчується сума  26 ∙ 27 ∙ 28+ 51 ∙ 52 ∙53 ?
1) 8; 2) 3; 3) 2;  4) 0.

6. У батька 5 дочок і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька?
1) 6; 2) 10; 3) 9; 4) 8.

7.Поїзд довжиною 1км йде з швидкістю 60 км/год. За який час він пройде тунель довжиною 1 км?
1) 5хв; 2) 2хв; 3) 10хв; 4)  1год.

8.Чому дорівнює квадрат 15?
1) 125; 2) 225; 3) 30; 4) 50.

9.Якою формулою записана різниця квадратів?
1) а2-b2; 2) (а-b)2; 3) а3-b3; 4) а2+b2.

10.Яке наближене значення числа π?
1) 3,43; 2) 2,8; 3) 10; 4) 3,14.

11 Обчислити усно 982-4
1) 8600; 2) 9600; 3)1260; 4) 1345.

12.Який вид трикутника із сторонами 7, 9, 17?
1) прямокутний; 2) рівносторонній; 3) тупокутний; 4) не існує.

13.Число збільшили на 25%. На скільки відсотків треба зменшити нове число, щоб знову дістати задане?
1) на 25%; 2) на 15%; 3) на 20%; 4) на 100%.

14. Як ви думаєте скільки міститься клітин в організмі дорослої людини?
1) 20 тис. мільярдів; 2) 2 мільйон; 3) 5 мільйонів; 4) 40.

15.Мільярд хвилин – скільки це
1) більш як 19 століть; 2) 200 років; 3) біля 20 років; 4) 5 років.

16.Скільки триває мільярд секунд?
1) 5днів; 2) 20 місяців; 3) близько 32 років; 4) 5 років.

17.Що це за число DCXLIV?
1) 1144; 2) 1166; 3)644 4)444.

18. Що це за число MDCCCXLIX ?
1)1849; 2) 1349;3) 1869; 4) 1848.

19 Додати найменше одноцифрове число, найменше двоцифрове, трицифрове, чотирицифрове, п’ятицифрове. Який результат?
1) 9999; 2) 1111; 3) 12354; 4) 11111.

20. У скільки разів сходи на 6 поверх вищі, ніж на 3?
1) 2; 2) 2,5;  3) 5; 4)6.

21. Коля розклав на столі камінці на відстані 2см один від одного. Скільки камінців розклав Коля на відстані 10см?
1) 5; 2) 10; 3) 4; 4) 6.

22. В одному ряді 8 кульок на відстані 2см одна від одної. У другому ряді 15 кульок на відстані 1см одна від одної. Який ряд довший?
1) однакові; 2) перший; 3) другий; 4) свій варіант.

23. Знайти площу круга, якщо сторона описаного навколо нього квадрата 2см.
1) 4π; 2) 4;3) π; 4)2π.

24.В якому трикутнику сума двох його кутів дорівнює третьому?
1) прямокутному; 2) тупокутному; 3) гострокутному; 4) рівносторонньому.

25.Якої величини ми побачимо кут 1°, якщо на нього дивитись крізь лупу, що дає збільшення в 4 рази?
1) 4°;2) 1°;  3) 0, 25°; 4) 40°.

26.Кравець має кусок сукна 18м і щодня відрізує від нього по 3м. На який день він це зробить останній раз?
1) на п’ятий; 2) на шостий; 3) на четвертий; 4) на восьмий.

27. Скільки буде, коли 10 поділити на десяту частину?
1) 1; 2) 20; 3) 100;  4) 50.

28.Швидкість течії річки 1,5 км/год. На скільки швидкість катера за течією більша від швидкості проти течії?
1) на 1,5; 2) на 3; 3) на 4; 4) на2.

29. Куб, ребро якого 1дм, розрізаний площинами на кубики з ребром 1см. У скільки разів поверхня утворених кубиків більша за поверхню куба?
1) у 10; 2) у 100; 3) у 50; 4) у 1000.

30.Як зміниться значення дробу, якщо до його знаменника додати число, що дорівнює знаменнику?1) не зміниться; 2) збільшиться у 2 рази; 3) зменшиться у 2 рази; 4) зменшиться у 4 рази.

31. Половина – це третина його.Що це за число?
1)6; 2) 9; 3) 1/6; 4) 1,5.

32. Половина – четверть його. Що це за число?
1) 4; 2) 8; 3) 2; 4) 1.

33. Третина – третина його. Що це за число?
1)    1; 2) 3; 3) 4; 4) 12.

34.У Китаї дроби називали . користуючись словом “половина”. Що означає слабка половина?
1) 1/8; 2) 1/4; 3) 1/6; 4) 1/2.

35.Що означає мала половина?
1) 1/8; 2) 1/4; 3) 1/3; 4) 1/2.
36. Що означає велика половина?
1) 1/8;  2) 1/4; 3) 1/3;  4) 2/3.

37.Який великий російський письменник порівнював людину з дробом, чисельником якого є те, що вона собою являє насправді, а знаменником – те, що вона про себе думає. Чим вищої людина про себе думки, тим більший знаменник, отже, менший дріб.
1) Л.Толстой 2) Бунін; 3) Пушкін; 4) Лермонтов.

38.Де на земній кулі протягом року день дорівнює ночі?
1) на полюсі; 2) на екваторі; 3) у Франції; 4) у Славуті.

39. Йшли двоє. Їм сказали:” Добрий день, чоловік і дружина.” Жінка відповіла:” Ми не чоловік і дружина, а моя мати – свекруха матері цього чоловіка.” Що вони за родичі?
1) жінка з сином її брата; 2) брат і сестра; 3) жінка і зять; 4) дві сестри.

40.На запитання ,чи вони сестри, одна з двох жінок сказала:” Невістка цієї жінки і моя невістка” Які вони родичі?
1) невістки; 2) мати з дочкою; 3) сестри; 4) бабуся і внучка.

41.Батько мав 3 дочки. У кожної з них по 3 брати. Скільки дітей в сім’ї?
1) 6; 2) 9; 3) 7; 4) 4.

42. Після того як пішохід пройшов 1км і половину шляху, що залишився, йому залишилось пройти третину всього шляху і один кілометр. Чому дорівнює весь шлях?
1) 9км; 2) 6км; 3) 4км; 4) 8км.

43.  У клітку посадили фазанів і кролів.  Клітка містить 35 голів і 94 ноги. Скільки кролів у клітці?
1) 13; 2) 10; 3) 8; 4) 12.

44. Сто курей з’їдають за 100 днів 100 кг зерна. Скільки  кг зерна з’їсть 10 курей за 10 днів?
1)  1; 2) 10; 3) 100; 4) 2.
45. Якщо Мишко купить одну цукерку, то в нього залишиться одна копійка, а коли він схоче купити 2 цукерки, то в нього не вистачить однієї копійки. Скільки грошей у Мишка?
1) 2 коп; 2) 1 коп; 3) 3 коп; 4) 5коп.

Література

1.Черватюк О. Г.,Шиманська Г.Д., Елементи цікавої математики на уроках математики, вид-во “Радянська школа”, 1968.
2.Скобелєв Г.М., Берман В.П., Математика в позаурочний час, вид-во”Радянська школа”, 1973.
3.Конфорович А. Г., Андрощук І.Г., Груніна К.О., Математичні вечори у восьмирічній школі, вид-во”Радянська школа”, 1974.
4.Ганчев І.,Чимев К.,Стоянов Й., Математичний фольклор, вид-во ” Знання”, 1987.
5.Германович П. Ю.,Сборник задач по математике на сообразительность, учпедгиз, 1960.
6. Балк М. Б., Балк Г.Д., Математика после уроков, из-во ”Просвещение”, 1971.

 

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  • Прочитано 1457 раз
Інші матеріали в цій категорії: Математична гра “Найкращий математик" »

Наверх