logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Використання інтерактивних технологій на уроках математики

Сучасне життя створює нові підходи до розвитку і завдань педагогічних і психологічних наук. Освітні системи повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.

На відміну від традиційного погляду на освіту як суму знань і навичок, сьогодні вона розглядається як сукупність засобів, спрямованих на становлення особистості. Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи переносять акцент з масових явищ на особистість дитини. Тенденція особистісної орієнтованості виявляється у педагогічній освіті.

Кожна людина неповторна. Вона характеризується певними індивідуальними особливостями, можливостями, прагненнями. Кожна особистість має право на розвиток певної сфери своєї індивідуальності.. Разом з тим вона повинна бути пристосована до життя в умовах реального світу.

Тому перед сучасною школою стоять цілком реальні завдання психологічної і соціальної підготовки до життя в суспільстві, підготовка до праці, допомоги у засвоєнні і накопиченні досвіду.

Сьогодні в педагогічній науці і практиці є дві різні стратегії, в рамках яких існують системи освіти, - стратегія формування і стратегія розвитку..

Стратегія формування – педагогічне втручання зовні у внутрішній світ дитини, нав’язування дитині вироблених суспільством способів діяльності, оцінок. Стратегія розвитку – розвиток особистісного потенціалу учня.

За останні роки зріс інтерес учених і практиків до питань педагогіки розвитку. У більшості психолого-педагогічних досліджень наголошується на тому, щоб зробити цільові орієнтації вчителя та учня на розвиток і саморозвиток в різних навчально-виховних та соціальних системах.

Зміни неможливі без застосування інтерактивних технологій, що ґрунтуються на вільному обміну думок, моделюванні ситуацій вибору, діалозі, авансуванні успіху. Розширюється сфера педагогічної технології, посилюється її роль у плануванні, організації процесу навчання, розробці методів і навчальних засобів. Останнім часом педагогічну технологію розуміють як нові наукові підходи до аналізу та організації навчального процесу.

Серед різноманітних напрямів інтерактивних педагогічних технологій найбільш сприятливими для розвитку особистості є: технологія розвивального навчання, проектна технологія, технологія різнорівневого навчання, технологія колективного навчання, нові інформаційні технології. Ці технології легко вписуються в навчальний процес в умовах класно-урочної системи, дозволяють досягти мети відповідно до будь-якої програми, стандартів освіти, забезпечують засвоєння знань не тільки всіма учнями, але й розвиток кожної дитини зокрема відповідно до її індивідуальних особливостей, розвивають самостійність, ініціативність, бажання допомогти іншим.

План.


І.Вступ.
ІІ Застосування інтерактивних технологій для всебічного розвитку особистості учня.
2.1 Технологія розвивального навчання.
2.2 Технологія рівневої диференціації.
2.3 Проектна технологія.
2.4. Ігрові технології навчання.
ІІІ. Розробки уроків математики з використанням елементів інтерактивних технологій.
ІV. Висновок.
Література.

 

Для перегляду та скачування всього матеріалу скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх