logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Сучасна школа


Сучасне життя створює нові підходи до розвитку і завдань педагогічних і психологічних  наук. Проблеми сучасної освіти привели до того, що вже на початку 70-х років ЮНЕСКО віднесла проблему реформування освіти до розділу  глобальних проблем людства.

Освітні системи повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.

На відміну від традиційного погляду на  освіту як суму знань і навичок, сьогодні вона розглядається як сукупність засобів, спрямованих  на становлення особистості. Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи переносять акцент з масових явищ на особистість дитини. Тенденція особистісної орієнтованості виявляється у педагогічній освіті.

Кожна людина неповторна. Вона характеризується певними індивідуальними особливостями, можливостями, прагненнями. Кожна особистість має право на розвиток певної сфери своєї індивідуальності.. Разом з тим вона повинна бути пристосована до життя в умовах реального світу.

Тому перед сучасною школою стоять цілком реальні завдання психологічної і соціальної підготовки до життя в суспільстві, підготовка до праці, допомоги у засвоєнні і накопиченні досвіду.

Сьогодні в педагогічній науці і практиці є дві різні стратегії, в рамках яких існують системи освіти, - стратегія формування і стратегія розвитку.. Стратегія формування – педагогічне втручання зовні у внутрішній світ дитини, нав’язування дитині вироблених суспільством способів діяльності, оцінок. Стратегія розвитку – розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізація.

 За останні роки зріс інтерес учених і практиків до питань педагогіки розвитку. У більшості психолого-педагогічних досліджень наголошується на тому, щоб зробити цільові орієнтації вчителя та учня на розвиток і саморозвиток в різних навчально-виховних та соціальних системах.

Одним із завдань реформування освіти в Україні є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Надзвичайно важливою є соціалізація особистості. Соціальний розвиток, розвиток під впливом зовнішніх соціальних факторів – це соціалізація особистості. Школа, професійні навчальні заклади, дитячі молодіжні організації належать до соціальних інститутів, однією з основних функцій яких є соціалізація особистості. Важливим інститутом соціалізації є сім’я.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх