logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Методичні матеріали

Використання інтерактивних технологій на уроках математики

Сучасне життя створює нові підходи до розвитку і завдань педагогічних і психологічних наук. Освітні системи повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.

На відміну від традиційного погляду на освіту як суму знань і навичок, сьогодні вона розглядається як сукупність засобів, спрямованих на становлення особистості. Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи переносять акцент з масових явищ на особистість дитини. Тенденція особистісної орієнтованості виявляється у педагогічній освіті.

Детальніше ...

Застосування похідної

Система завдань для самостійного вивчення

Удосконалення методики навчання учнів найтісніше пов’язано з розвитком їх самостійної діяльності на уроках і в позаурочний час. Саме в розвитку самостійності є забезпечення максимально сприятливих умов для розвитку особистості, для розкриття її здібностей, творчого мислення.

Детальніше ...

Інтеграл

Система завдань для самостійного вивчення

Удосконалення методики навчання учнів найтісніше пов’язано з розвитком їх самостійної діяльності на уроках і в позаурочний час. Саме в розвитку самостійності є забезпечення максимально сприятливих умов для розвитку особистості, для розкриття її здібностей, творчого мислення.

Детальніше ...

Похідна

Система завдань для самостійного вивчення

Удосконалення методики навчання учнів найтісніше пов’язано з розвитком їх самостійної діяльності на уроках і в позаурочний час. Саме в розвитку самостійності є забезпечення максимально сприятливих умов для розвитку особистості, для розкриття її здібностей, творчого мислення.

Детальніше ...

Показникові і логарифмічні рівняння.

Система завдань для самостійного вивчення

Удосконалення методики навчання учнів найтісніше пов’язано з розвитком їх самостійної діяльності на уроках і в позаурочний час. Саме в розвитку самостійності є забезпечення максимально сприятливих умов для розвитку особистості, для розкриття її здібностей, творчого мислення.

Даний посібник пропонується з метою максимального залучення учнів до самостійної роботи під час опрацювання способів розв’язання показникових і логарифмічних рівнянь.

Детальніше ...

Організація самостійної роботи на уроках математики

І. Вступ

За останні роки зміст шкільної математичної освіти зазнав великих змін. Даний процес продовжується. Тому навчально-виховний процес повинен забезпечити якісно вищий рівень засвоєння програмового матеріалу при зменшенні годин математики.

Звідси випливає важливість вірного вибору системи прийомів і методів, які дозволяють учням оволодіти навичками самостійної роботи, підвищують пізнавальну активність учнів, враховують їх індивідуальність і різний рівень математичної підготовки, дають можливість більш об¢єктивно оцінити їх знання.

Детальніше ...

Дидактичні ігри на уроках математики

Дидактичні ігри на уроках математики мають важливе значення. Урок стає цікавим, діти менше втомлюються, а між тим виконують часто більший об’єм роботи, при цьому зберігаючи високу трудову активність впродовж всього уроку. В гру включаються і пасивні діти, які на звичайному уроці не працюють так, як слід. Дидактичні ігри на уроці навчають і виховують, допомагають здобувати нові знання і застосовувати на практиці вже засвоєні.

Дуже важливе значення на уроках математики мають усні вправи. Їх також можна проводити у вигляді гри. Можна проводити математичні вікторини, естафети. В молодших класах для відповідей на запитання вводжу “ математичний світлофор”. Діти мають кружечки, на одній стороні яких зелений колір, на другій – червоний. Для відповіді “так” піднімається зелений кружок, “ні” – червоний. Запитання ставлю такі, щоб на них можна було дати однозначну відповідь. Наприклад:“ Я називаю дроби. Якщо дріб правильний, то відповідь має бути “так”, якщо неправильний, то “ні”. Можлива заміна відповіді “так” хлопанням у долоні.

Детальніше ...

Розв`язування тригонометричних рівнянь

(Система завдань для самостійного вивчення)

Даний посібник пропонується з метою максимального залучення учнів до самостійної роботи під час опрацювання способів розв’язання тригонометричних рівнянь.

В кожній темі подається матеріал для засвоєння основних моментів з наведеними прикладами розв’язання. Далі слідує набір основних завдань, які включають різний рівень складності , в тому числі завдання, що пропонуються на екзаменах з математики на атестат про середню освіту, а також на вступних екзаменах до вищих навчальних закладів. До кожного з завдань наведені відповіді.

Детальніше ...

Сучасна школа


Сучасне життя створює нові підходи до розвитку і завдань педагогічних і психологічних  наук. Проблеми сучасної освіти привели до того, що вже на початку 70-х років ЮНЕСКО віднесла проблему реформування освіти до розділу  глобальних проблем людства.

Освітні системи повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.

На відміну від традиційного погляду на  освіту як суму знань і навичок, сьогодні вона розглядається як сукупність засобів, спрямованих  на становлення особистості. Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи переносять акцент з масових явищ на особистість дитини. Тенденція особистісної орієнтованості виявляється у педагогічній освіті.

Детальніше ...