logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Дидактичні ігри на уроках математики

Дидактичні ігри на уроках математики мають важливе значення. Урок стає цікавим, діти менше втомлюються, а між тим виконують часто більший об’єм роботи, при цьому зберігаючи високу трудову активність впродовж всього уроку. В гру включаються і пасивні діти, які на звичайному уроці не працюють так, як слід. Дидактичні ігри на уроці навчають і виховують, допомагають здобувати нові знання і застосовувати на практиці вже засвоєні.

Дуже важливе значення на уроках математики мають усні вправи. Їх також можна проводити у вигляді гри. Можна проводити математичні вікторини, естафети. В молодших класах для відповідей на запитання вводжу “ математичний світлофор”. Діти мають кружечки, на одній стороні яких зелений колір, на другій – червоний. Для відповіді “так” піднімається зелений кружок, “ні” – червоний. Запитання ставлю такі, щоб на них можна було дати однозначну відповідь. Наприклад:“ Я називаю дроби. Якщо дріб правильний, то відповідь має бути “так”, якщо неправильний, то “ні”. Можлива заміна відповіді “так” хлопанням у долоні.

Усна вікторина (6 клас). Тема:“ Подільність чисел”
1. Хочуть 50 яблук розкласти на 3 купки так, щоб число яблук у кожній купці було непарним. Чи можна це зробити? ( Ні, бо сума трьох непарних чисел – число непарне.)
2. При множенні 564 на 232 дістали 131848. Чи правильно виконане множення? (Ні, 564 ділиться на 3, отже, і 131848 повинно ділитись на 3).
3. Чи може просте число закінчуватись парною цифрою? ( Число 2).
4. Дітям роздали 120 горіхів і яблук, кожному дали по 3 горіха і по 2 яблука. Скільки було дітей? Скільки горіхів і скільки яблук? ( 24 дитини, 72 горіха, 48 яблук).
5. Яке найменше число записане одиницями і ділиться на 33? (111111).
6. Чи ділиться 323-1 на 2? ( Не ділиться, бо 323 – парне, тоді 323-1 - непарне).
7. Не виконуючи дії, встановити, чи ділиться значення виразу 3•14•5+6•7•3 –21•4•2 на 42?( Ділиться)
8. Поставити замість зірочки такі цифри, щоб утворені числа ділились а) 1*8 на 18; б) 3*8*2 на 72.

Усна вікторина (6,7 клас) .Тема: “Закони додавання, множення”.

Гра“ Математична естафета" може бути проведена як біля дошки, так і за партами. На дошці записується приклад, учні по черзі виходять до дошки і розв’язують. Інший варіант. По рядах пускається аркуш паперу з написаним завданням для кожного учня. Учні по черзі розв’язують і передають далі. Перемагає той ряд, який раніше справився з завданням і має найбільшу кількість вірних відповідей, так як за кожну відповідь нараховується додаткова кількість балів.
Під час проведення уроків набуття умінь, навичок виконання певних вправ можна застосовувати гру “ Політ в космос” або “Математичне лото”.

Гра “ Політ в космос” полягає в тому, що політ до певної планети – це виконання деякого завдання. Політ до наступної планети можливий тоді, коли завдання виконане і перевірене вчителем або учнем-інструктором( можлива перевірка учнем, що раніше виконав це завдання). На протязі гри учні працюють самостійно, вчаться знаходити помилки і виправляти їх. Під час гри кожен має право отримати консультацію. Завдання з кожним наступним кроком ускладнюється, тому не кожен і закінчить політ. Звичайно оцінюються ті, хто першими закінчив політ. На цьому уроці оцінюються учні тільки по їх бажанню. Певні завдання, які викликали найбільше запитань, можна в процесі гри розібрати на дошці.

Гра “ Математичне лото” полягає в самостійному виконанні певних завдань ( звичайно прикладів, рівнянь, задач), які мають конкретну числову відповідь, так як кожне число зашифроване буквою, і по закінченні виконання завдання отримуємо певне слово. Учні, які перші справилися з завданням можуть бути використані консультантами.

В 6 класі під час вивчення теми “ Координатна площина” проводжу конкурс художників – математиків. Роботу виконує кожний учень в зошиті, за кращі – виставляються оцінки. Для конкурсу можна запропонувати такі завдання.

Позитивним є те, що в процесі виконання завдань командами іде і процес навчання учнями один одного, так як від того, як кожний усвідомить розв’язок завдань, залежить і кількість набраних балів.

Математичний бій (8 клас) Тема:“ Графіки лінійних функцій”.

Математичний бій. (7 клас) Тема:“ Степінь”.

Гра “Брейн-ринг” , “Щасливий випадок” звичайно проводиться на закінчення вивчення теми, перед контрольною роботою і має на меті систематизувати набуті знання, а також максимально підготуватись до контрольної роботи, так як на уроці розв’язується багато різноманітних задач.

Брейн-ринг (7клас). Тема: “Сума кутів трикутника”.

Брейн-ринг (8 клас). Тема:“ Паралелограм. Ромб. Квадрат”.

Брейн-ринг (8 клас). Тема: “Трапеція. Середня лінія трикутника”.

Гра “ Щасливий випадок”(8 клас).Тема: “ Прямокутний трикутник”.

Гра “ Щасливий випадок”(8 клас.) Тема: “ Декартові координати на площині.”

Література.
1Л. Ю. Березина. Н, Б. Мельникова, Т. М. Мищенко, И. Л. Никольская, Л. Ю. Чернышева. Геометрия в 7-9 классах. М., “ Просвещение”1990.
2.П. Ю. Германович. Математичні вікторини. К., Видавництво “ Радянська школа”, 1967.
3. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра, 7. М., “Просвещение”, 1991.
4. .Г. М. Скобелєв, В. П. Берман. Математика в позаурочний час .К., Видавництво “Радянська школа”, 1973.
5. Н. М. Шунда. Збірник задач з алгебри для 6-8 класів. К,, “ Радянська школа”, 1987.
6.А. С. Раухман, Я. Г. Сень. Усні вправи з геометрії для 7-11 класів. К., “ Радянська школа”1989.

  Для перегляду та скачування всього матеріалу скористайтесь кнопкою нижче.

Наверх