logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Математика 6 клас 2015-2016 н.р.

(всього 140 годин, І семестр – 64 год, 4 год на тиждень, ІІ семестр – 76 год,

4 год на тиждень)

№ з\п
Тема навчального заняття

К-ть

год

Дата
І СЕМЕСТР
 1
Повторення. 
1
 2
Повторення. Діагностичне оцінювання.
1
 Тема 1. Подільність натуральних чисел  (10 годин)
 3 Дільники натурального числа. Прості і складені числа 1
 4 Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 5, 10, 3 і 9 1
 5
Розв’язання завдань.
1
 6 Розкладання натуральних чисел на прості множники 1
 7   Найбільший спільний дільник 1
 8   Найменше спільне кратне 1
 9 Розв’язування задач і вправ 1
 10 Розв’язування задач і вправ 1
 11 Контрольна робота № 1 1
 12
Підсумковий урок.
1
 Тема ІІ. Звичайні дроби ( 30 год)
Додавання і віднімання звичайних дробів ( 14 год)
 13 Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість звичайного дробу 1
 14 Скорочення звичайних дробів 1
 15 Розв’язання завдань 1
 16 Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. 1
 17 Порівняння звичайних дробів. 1
 18 Розв’язання завдань. 1
 19 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. 1
 20 Додавання і віднімання цілих і дробових чисел 1
 21
Розв’язування задач
1

22

Розв’язування задач. 1
 23
Розв’язування задач
1
 24 Розв’язування задач. 1
 25 Контрольна робота №2 1
 26
Підсумковий урок.
1
Множення і ділення звичайних дробів ( 16 год)
 27 Множення звичайних дробів. Властивості множення 1
 28
Розв’язування завдань
1
 29
Задачі на множення дробів
1
 30
Розв’язування завдань
1
 31
Взаємно обернені числа, їх властивість
1
 32
Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел
1
 33
Розв’язування завдань
1
 34
Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки. Нескінченні періодичні десяткові дроби.
1
 35
Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки. Знаходження  числа за його дробом
1
 36
Десяткові наближення звичайного дробу
1
 37
Розв’язання задач
1
 38
Розв’язання задач
1
 39
Розв’язування задач на всі дії з дробами
1
 40
Розв’язування задач на всі дії з дробами
1
 41
Контрольна робота №3
1
 42
Підсумковий урок.
1
  Тема 3. Відношення і пропорції  (24 години)
 43 Відношення. Властивості відношення 1
 44 Основна властивість відношення 1
 45 Масштаб 1
 46 Розв’язання завдань. 1
 47 Пропорція. Основна властивість пропорції. 1
 48 Пропорція. Основна властивість пропорції. 1
 49 Розв’язання завдань . 1
 50 Пряма та обернена пропорційні залежності. 1
 51
Пряма та обернена пропорційні залежності.
1
 52
Поділ числа у даному відношенні.
1
 53
Розв’язування задач.  
1
54 
Контрольна робота № 4.
1
 55
Відсоткове відношення двох чисел.
1
 56
Відсоткові розрахунки.
1
 57
Відсоткові розрахунки
1
 58
Розв’язання задач.
1
 59
Розв’язання задач.
1
 60
Розв’язання задач.
1
 61
Коло. Довжина кола
1
 62
Круг. Площа круга. Круговий сектор.
1
 63
Циліндр. Конус. Куля.
1
 64
Стовпчасті  і кругові діаграми.
1
 65
Контрольна робота № 5.
1
 66
Підсумковий урок.
1
ІІ семестр
 Тема ІV. Раціональні числа та дії з ними ( 64 год)
Раціональні числа. (  13 год)
 67
Додатні і від’ємні числа. Число нуль.
1
 68
Координатна пряма.
1
 69
Протилежні числа.
1
 70
Розв’язання завдань.
1
 71
Модуль числа.
1
 72
Модуль числа.
1
 73 Розв’язування завдань. 1
 74 Цілі числа. Раціональні числа. 1
 75 Порівняння раціональних чисел. 1
 76 Порівняння раціональних чисел. 1
 77 Розв’язання завдань. 1
 78 Контрольна робота №6. 1
 79 Підсумковий урок. 1
Додавання і віднімання.( 12 год )
 80 Додавання раціональних чисел.
 81 Додавання раціональних чисел.
 82 Розв’язання завдань.
 83 Розв’язання завдань.
 84 Розв’язання завдань.
 85 Властивості додавання раціональних чисел.
 86 Властивості додавання раціональних чисел.
 87 Розв’язання завдань.
 88 Розв’язання завдань.
 89 Розв’язання завдань.
 90 Контрольна робота №7.
 91 Підсумковий урок.

Множення і ділення раціональних чисел ( 17 год )

 92 Множення раціональних чиссел. 1
 93 Множення раціональних чиссел. 1
 94 Множення раціональних чиссел. 1
 95 Розвязання завдань. 1
 96 Ділення раціональних чисел. 1
 97 Ділення раціональних чисел. 1
 98 Ділення раціональних чисел. 1
 99 Розв’язання завдань. 1
 100 Розв’язання завдань. 1
 101 Розв’язання завдань. 1
 102 Розв’язання завдань. 1
 103 Властивості додавання і множення раціональних чисел. 1
 104 Зведення подібних доданків. 1
 105 Зведення подібних доданків. 1
 106 Зведення подібних доданків. 1
 107 Контрольна робота №8. 1
 108 Підсумковий урок. 1
         Розвязування задач за допомогою рівнянь. Координатна площина. ( 22 год)
 109 Рівняння. Основні властивості рівнянь. 1
 110 Рівняння. Розв’язання рівнянь. 1
 111 Розв’язання рівнянь. 1
 112 Розв’язання рівнянь. 1
 113 Розв’язання  задач. 1
 114 Розв’язання  задач. 1
 115 Розв’язання  задач. 1
 116 Розв’язання  задач. 1
 117 Перпендикулярні прямі, їх побудова. 1
 118 Паралельні прямі, їх побудова. 1
 119 Розв’язання завдань. 1
 120 Координатна площина. 1
 121 Координатна площина. 1
 122 Приклади графіків залежностей між величинами. 1
 123 Приклади графіків залежностей між величинами. 1
 124 Приклади графіків залежностей між величинами. 1
 125 Розв’язання завдань. 1
 126 Розв’язання завдань. 1
 127 Розв’язання завдань. 1
 128 Контрольна робота №9. 1
 129 Підсумковий урок. 1

  Тема V. Повторення і систематизація матеріалу. ( 12 год )

 130 Дільники і кратні. 1
 131 Дробові числа. Дії над ними. 1
 132 Відношення і пропорції. 1
 133 Відсоткові розрахунки. 1
 134 Розв’язання  рівнянь  і задач за допомогою рівнянь 1
 135 Розв’язання  задач. 1
 136 Розв’язання  задач. 1
 137 Контрольна робота №10. 1
 138 Підсумковий урок. 1
 139 Підсумковий урок. 1

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх