logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Математика 5 клас

Математика, 5 клас

За підручником  Математика. 5 клас.

Автори:Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.

Харків, Гімназія, 2013

(140 год.  І семестр – 64год, 4 год на тиждень,  ІІ семестр – 76 год, 4 год на тиждень)

№ уроку

Тема уроку

    Кількість годин    

Дата проведення

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

Натуральні числа ( 12 год)

1.

Повторення вивченого в початковій школі.

1

 

2.

Повторення вивченого в початковій школі.

1

 

3.

Діагностична робота.

1

 

4.

Ряд натуральних чисел   

1

 

5.

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел   

1

 

6.

Відрізок. Довжина відрізка.  

1

 

7.

Відрізок. Довжина відрізка.  

1

 

8.

Розв’язання завдань.

1

 

9.

Площина. Пряма. Промінь. 

1

 

10.

Шкала. Координатний промінь.

1

 

11.

Порівняння натуральних чисел. 

1

 

12.

Порівняння натуральних чисел. 

1

 

13.

Розв’язання завдань. 

1

 

14.

Контрольна робота №1

1

 

15.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 

                    Додавання і віднімання натуральних чисел ( 12 год )

16.

Додавання натуральних чисел 

1

 

17.

Розв’язання завдань.

1

 

18.

Властивості додавання

1

 

19.

Властивості додавання. 

1

 

20.

Віднімання натуральних чисел

1

 

21.

Віднімання натуральних чисел

1

 

22.

Розв’язання завдань

1

 

23.

Розв’язання завдань

1

 

24.

Числові і буквені вирази. Формули.

1

 

25.

Числові і буквені вирази. Формули.

1

 

26.

Контрольна робота №2

1

 

27.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 

Рівняння. Кути. Многокутники.( 13 год )

28.

Рівняння

1

 

29.

Розв’язання рівнянь

1

 

30.

Розв’язання рівнянь

1

 

31.

Кут. Позначення кутів.

1

 

32.

Види кутів. Вимірювання кутів.

1

 

33.

Види кутів. Вимірювання кутів.

1

 

34.

Многокутники. Рівні фігури. 

1

 

35.

Трикутник і його види.

1

 

36.

Прямокутник.

1

 

37.

Розв’язування задач.

1

 

38.

Розв’язування задач

1

 

39.

Контрольна робота № 3 

1

 

40.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 

Множення і ділення натуральних чисел  ( 15 год )

41.

Множення натуральних чисел 

1

 

42.

Множення натуральних чисел  

1

 

43.

Переставна властивість множення

1

 

44.

Сполучна властивість множення

1

 

45.

Розподільна властивість множення   

1

 

46.

Розв’язання завдань

1

 

47.

Ділення

1

 

48.

Ділення

1

 

49.

Розв’язання задач

1

 

50.

Розв’язання задач

1

 

51.

Розв’язання задач

1

 

52.

Ділення з остачею  

1

 

53.

Ділення з остачею  

1

 

54.

Контрольна робота №4   

1

 

55.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 

Степінь числа. Площа прямокутника. Об’єм прямокутного паралелепіпеда (12 год)

56.

Степінь числа

1

 

57.

Степінь числа

1

 

58.

 Площа. Площа прямокутника

1

 

59.

Площа .Площа прямокутника

1

 

60.

Прямокутний паралелепіпед. Піраміда

1

 

61.

Об’єм прямокутного паралелепіпеда .

1

 

62.

Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

1

 

63.

Комбінаторні задачі.

1

 

64.

Комбінаторні задачі.

1

 

65.

Розв’язання завдань

1

 
 

66.

Контрольна робота №5

1

 
 

67.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 
 

ІІ семестр

ДРОБОВІ ЧИСЛА ( 64 год )

                                         Звичайні дроби ( 14 год)

 

68.

Уявлення про звичайні дроби.

1

 
 

69.

Звичайні дроби

1

 
 

70.

Правильні і неправильні дроби

1

 
 

71.

Правильні і неправильні дроби знаменниками

1

 
 

72.

Правильні і неправильні дроби

1

 
 

73.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 
 

74.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

1

 
 

75.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

1

 
 

76.

Дроби і ділення натуральних чисел

1

 
 

77.

Мішані числа

1

 
 

78.

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 
 

79.

Розв’язання задач

1

 
 

80.

Контрольна робота №6

1

 
 

81.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 
 

Десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів (14 год)

 

82.

Уявлення про десяткові дроби

1

 
 

83.

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

1

 
 

84.

Десятковий дріб.

1

 
 

85.

Порівняння десяткових дробів.

1

 
 

86.

Порівняння десяткових дробів.

1

 
 

87.

 Округлення чисел.

1

 
 

88.

Округлення чисел.

1

 
 

89.

Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 
 

90.

Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 
 

91.

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

1

 
 

92.

Додавання і віднімання десяткових дробів.

1

 
 

93.

Розв’язання задач

1

 
 

94.

  Контрольна робота №7

1

 
 

95.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 
 

Множення та ділення десяткових дробів ( 18 год )

 

96.

Множення десяткових дробів.

1

 
 

97.

Множення десяткових дробів.

1

 
 

98.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

1

 
 

99.

Окремі випадки множення десяткових дробів

1

 
 

100.

Розв’язання завдань

1

 
 

101.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

1

 
 

102.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

1

 
 

103.

Ділення десяткових дробів на 10, 100, …

1

 
 

104.

Розв’язання завдань

1

 
 

105.

Розв’язання завдань

1

 
 

106.

Ділення чисел на десятковий дріб

1

 
 

107.

Ділення чисел на десятковий дріб

1

 
 

108.

Ділення чисел на десятковий дріб

1

 
 

109.

Розв’язання завдань

1

 
 

110.

Розв’язання завдань

1

 
 

111.

Розв’язання завдань

1

 
 

112.

Контрольна робота №8

1

 
 

113.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 
 

Середнє арифметичне. Відсотки ( 18 год )

 

114.

Середнє арифметичне

1

 
 

115.

Середнє арифметичне

1

 
 

116.

Середнє значення величини

1

 
 

117.

Середнє значення величини

1

 
 

118.

Розв’язування задач

1

 
 

119.

Відсотки

1

 
 

120.

Знаходження відсотків від числа

1

 
 

121.

Знаходження відсотків від числа

1

 
 

122.

Знаходження числа за його відсотками

1

 
 

123.

Знаходження числа за його відсотками

1

 
 

124.

Розв’язування задач на відсотки

1

 
 

125.

Розв’язування задач на відсотки

1

 
 

126.

Розв’язування задач

1

 
 

127.

Розв’язування задач

1

 
 

128.

Розв’язування задач

1        

 
 

129.

Розв’язування задач

1

 
 

130.

Контрольна робота №9

1        

 
 

131.

Робота над помилками. Систематизація знань.

1

 
     
 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ ( 12 год )

 

132.

Вправи на всі дії з натуральними числами.

1

 
 

133.

Вправи на всі дії з натуральними числами. Комбінаторні задачі

1

 
 

134.

Вправи із звичайними дробами

1

 
 

135.

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат

1

 
 

136.

Вправи на всі дії з десятковими дробами

1

 
 

137.

Відсотки

1

 
 

138.

Контрольна робота №10

1

 
 

139.

Узагальнення і систематизація знань

1

 
 

140.

Підсумковий урок

1

 
         
         
         
                 

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх